Zatrudnisz seniora? Otrzymasz wsparcie

Zatrudnisz seniora? Otrzymasz wsparcie http://www.sxc.hu/profile/macanudo

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania informacyjna „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+”, przygotowana przez Ministerstwo Pracy. W znacznej mierze dotyczy ona programu „50+ Solidarność pokoleń", kontynuowanego od 2008 r.

– Program ten zakłada osiągnięcie wskaźnika aktywizacji osób w wieku od 55. do 64. roku życia na poziomie 50 procent. Zaczynaliśmy z poziomu 31%, a na koniec ubiegłego roku wynosił on już 41% – powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. – W 2020 r. powinniśmy dojść do założonego wyniku, jednak wymaga to wsparcia społecznego. Dlatego startujemy z kampanią, która powinna w sposób trwały zmienić podejście pracodawców do osób po 50, czy 60. roku życia.

Senior w pracy? To naturalne

Zdaniem ministra, obecność osób w starszym wieku na rynku pracy to nie tylko konieczność, wymuszona podniesieniem wieku emerytalnego, ale również naturalne następstwo zmian struktury wiekowej społeczeństwa. – Musimy sprostać wyzwaniom demograficznym, chcąc zapewnić gwarancję wypłacalności świadczeń emerytalnych – dodał minister.

Zadaniem kampanii będzie poinformowanie o działaniach, stymulujących wzrost zatrudnienia osób w wieku 50+. Część z nich została ujęta w przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku.

Źródło: Polska – Gazeta Krakowska

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów