Zbyt empatyczny menedżer

Zbyt empatyczny menedżer http://www.sxc.hu

Przesadna empatia może być przeszkodą w sprawnym kierowaniu zespołem.

Często menedżerom zarzuca się brak umiejętności wczuwania się w emocje podwładnych, nieumiejętność słuchania innych i zbyt autorytarne podejmowanie decyzji. Zdarza się również – wcale nierzadko – że osoba, która jest towarzyska i przyjazna, umiejąca nawiązywać bardzo dobre relacje międzyludzkie – zostaje menedżerem. Jeśli dominującym dążeniem u takiej osoby jest chęć współpracy i dobra atmosfera w pracy, to może mieć problemy z osiąganiem celów. Jej empatia jest zbyt duża i przeszkadza w skutecznym zarządzaniu.

Kiedy nadmierna empatia może być problemem? 

  • Pracownik nie spełnia oczekiwań szefa, nie sprawdza się na danym stanowisku, a zbyt empatycznemu szefowi żal zwolnić daną osobę; odbija się to negatywnie na realizacji założonych celów.
  • W przypadku problemów i konfliktów w zespole nadmiernie empatyczny menedżer zbyt długo czeka na ich samoistne rozwiązanie - boi się podejmować niewygodne decyzje dla któregoś z pracowników; przez to zespół nie skupia się na pracy i ma niższą efektywność.
  • Pracownicy mogą w różny sposób wykorzystywać zbytnią empatię szefa, jego wyrozumiałość, np. nie dotrzymywać terminów wykonania projektów, spóźniać się do pracy, pracować mało samodzielnie.
  • Empatyczny menedżer prowadzi rozmowy z osobami mało empatycznymi; skupia się za mocno na emocjach i nie potrafi przedstawić racjonalnych argumentów.

Jeśli menedżer nie potrafi sobie poradzić z nadmierną empatią, to albo jest mało efektywny w zarządzaniu i osiąganiu założonych celów albo rezygnuje ze stanowiska mimo innych mocnych stron w zakresie zawodowym i osobowościowym. Ważne, aby uświadomił sobie, kiedy nadmierna empatia utrudnia wykonywanie obowiązków, zaczął oddzielać problemy od osób i nie bał się szybko i czasem radykalnie interweniować w trudnych sytuacjach.
Warto również uświadomić sobie, że skupiając się nadmiernie na stanach emocjonalnych innych pracowników, troszcząc się bardziej o innych niż o siebie, zapominamy o swoich potrzebach i w rezultacie odczuwamy w pracy zmęczenie i zniechęcenie.

Podobne artykuły:



Olimpia Wolf