Zmiany w dostępie do wielu zawodów

Zmiany w dostępie do wielu zawodów www.sxc.hu

Od początku roku w życie wchodzą zapisy ustawy deregulacyjnej dotyczące wielu zawodów.

Łatwiej zostać taksówkarzem, pośrednikiem lub zarządcą w obrocie nieruchomościami, ale także przewodnikiem turystycznym czy detektywem – podaje "Gazeta Wyborcza".

To część tak zwanej I transzy deregulacji. Przepisy liberalizujące dostęp do zawodów prawniczych weszły w życie wcześniej. Istota zmian polega na odbiurokratyzowaniu dostępu do poszczególnych zawodów. Eksperci są zgodni - to bardzo ważne zmiany. Ale jednocześnie podkreślają, że nie sposób ustalić, czy naprawdę spowodują one masowe powstanie miejsc pracy.

Taksówkarzy w mniejszych miejscowościach zwolniono z obowiązku ukończenia kursu i egzaminu. W większych o dostępie do zawodu decydować mają władze samorządowe.

Podobne artykuły:

Od początku roku niemal każdy może zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami lub zarządcą nieruchomości. Ustawa deregulacyjna odesłała do lamusa obowiązujący przez 15 lat system licencjonowania zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości.

Przy prezentowaniu założeń całego projektu deregulacji pojawiały się informacje, iż "uwolnienie zawodów" spowoduje powstanie kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. W wariancie optymistycznym miało to być nawet 100 tys. etatów.

Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Invest Banku, twierdzi, że oszacowanie wpływu deregulacji na rynek pracy, w szczególności na liczbę pracujących, jest bardzo trudne.

red