• Zmiany w prawie budowlanym 2015

    Zrezygnowano z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowy domu jednorodzinnego.

    inzynier tapeta

    Wymagane przez wcześniejsze przepisy pozwolenie na budowę zostało zastąpione zgłoszeniem budowy, do którego należy dołączyć projekt budowlany.

    Projekt budowlany musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budowę można rozpocząć już po 30 dniach jeśli starosta nie wniósł zastrzeżeń do zgłoszonej budowy lub przebudowy.

Nowoczesna Firma S.A.