Zmiany w ustawie o e-handlu

Zmiany w ustawie o e-handlu © Creativa - Fotolia.com

Od 13 czerwca obowiązuje nowa dyrektywa UE dotycząca zmian w handlu elektronicznym, w Polsce ze względu na opóźnienia legislacyjne będzie ona obowiązywać dopiero od stycznia przyszłego roku warto już dziś zapoznać się ze zmianami, jakie ona wnosi.

Zgodnie z raportem przedstwionym przez Cube Resarch wartość rynku e-commerce w Polsce w roku 2013 wynosiła około 30 mln zł i chociaż jest to mniej niż w  „starych’ krajach Unii Europejskiej, to wynik ten nie jest najgorszy. Patrząc na te wyniki trudno dziwić się, że e-handel poddawany jest coraz to nowszym regulacją prawnym.

Do tej pory właściciele e- sklepów byli zobowiązani do przestrzegania przepisów prawnych tego państwa, w którym owy sklep się miescił. W związku z tym robiąc Klienci, który dokonywali zakupów on-line w sklepach zlokalizowanych np. w Grecji, Holandii czy Francji nie raz napotkali na problemy w zakresie dokonania zamówienia. Chca to zmienić Unia Europejska przygotowała nową dyrektywę regulująca prawa konsumenta w krajach członkach UE. 

Chcąc przybliżyć Państwu zmiany wprowadzone przez Unię Europejskiej w zakresie e - handlu zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawimy najważniejsze zmiany. 

Zmiany w e-handlu, kogo dotyczą?

Zmiany w w e-handlu obejmą wszystkich przedsiębiorców ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, którzyprowadząc sklepy internetowe, a także ich Klientów, którzy zyskają znacznie większe prawa.

Wprowadzone modyfikacje mają uprościć proces zakupów on-line i sprawić, ze będzie one bardziej dostoswany do potrzeb i oczekiwań kupujących.

Nowe obowiązki właścicieli e-sklepów

Nowa dyrektywa na e-sklepy nakłada nowe obowiązku i wymagania, kóre w najwazniejszych punktach zostały przedstawione w kolejnym akapicie.

Za duży plus dla przedsiębiorców mozna pocyztwywać możliwość oferowania swoich produktów i twowarów we wszystkich krajach członkowskich Wspólnoty, nie tylko w tym, w którym mają zarejestrowaną działalność.

Najważniejsze zmiany w e-handlu

✔ Dotychczasowy 10 dniowy termin odstąpienia umowy kupna - sprzedaży zostanie zastapiony nowym 14 dniowy termin. Termin ten będzie liczony od momentu otrzymania przez kupującego towaru i będzie miał zastosowanie również do produktów zakupionych an aukcjach i licytacjach. 

✔ Sprzedawcy będą mieć obowiązek w klarowny sposób poinformować klienta o swoich danych identyfikacyjnych. Na stronie e-sklepu będa musiały znaleźć się informascję m.in. o nazwie i adresie pocztowy firmy, NIP-ie oraz numerze telefonu.

✔ Strony www sklepow internetowych będą musiały udostepniać Klentom: formularz rezygnacji oraz wzór pouczenia o odstąpienia od umowy.

✔ Zwrot kosztów towaru lub produktu na koszt Klienta nastąpi tylko wtedy, gdy został o o tym poinformowany w jasny sposób przez sprzedawce; w innym razie  koszt ten będzie kosztem ponoszonym przez e-sklep.

✔ Właściciele e-sklepów w jasny i zrozumiały sposób informować muszą poinformować Klienta o wszystkich kosztach dotyczących zakupu towaru.

✔ Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas transportu będzie ponosi sprzedawca.

✔ Zmiany zajdą też w sprzedaży treści cyfrowych. W myśl nowych przepisów sprzedający będzie musiał wyraźnie określić kompatybilność danej treści z różnym oprogramowaniem oraz sprzętem. Natomiast kupujący  zwrotu zakupionyc treści będzie mógł dokonać tylko i wyłącznie przed pobraniem treści z serwera. Po tym, kiedy produkt zostanie już pobrany nabywca straci prawo do zwrotu. 

Zmiany w polskim prawie 

W polskim prawie nowa dyrektywna Rady 93/13/EWG zostanie zaimplementowana do ustawy o prawach konsumenckich, zgodnie z nią zostaną zmienione również odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Jak widać nowe przepisy będą bardziej rygorystyczne niż obecnie obowiązujące. Sklepy intenetowe, które nie będa ich przestrzegac na mocy nowych przepisów czekają dotkliwe kary finansowe warto, więc wcześniej zaznajomić się z przepisami, których przyjdzie nam przestrzegać już w przyszłym roku. 

Podobne artykuły:

Cognity Dagmara Sagan