Znaczenie jakości obsługi klienta trudno przecenić

Znaczenie jakości obsługi klienta trudno przecenić Kruk S.A.

Forum Dyrektorów Obsługi Klienta - jedno z największych i najbardziej prestiżowych spotkań, którego celem jest strategiczne spojrzenie na klienta - odbędzie się 9-10 czerwca 2014 w Warszawie.

Zaproszeni praktycy skupią się na wskazaniu dobrych praktyk w zakresie strategii obsługi klienta, pomysłów w zakresie jakości obsługi, utrzymania, retencji, ale również budowania lojalności.

Rosnąca świadomość klientów, coraz większe możliwości migracji i coraz szybciej zmieniające się trendy powodują, że kluczowym czynnikiem pozwalającym na osiągnięcie sukcesu jest sprostanie oczekiwaniom, dostosowanie standardów i jakości obsługi klienta do jego wymagań.

Nie lada wyzwaniem jest budowanie lojalności wśród klientów oraz działania zmierzające do ograniczenia retencji i zatrzymania klientów.

Podczas konferencji uczestnicy wezmą udział w dwóch sesjach plenarnych, a także w wielu prelekcjach w ramach trzech ścieżek tematycznych. Liczne case studies oraz warsztaty pozwolą na znalezienie bardzo ciekawych pomysłów. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli wszystkich branż.

Gościem specjalnym Forum będzie Thomas Reby, Global Manager of Knowledge Management, współpracujący dotychczas m.in. z firmy eBay oraz Dell.

ZGŁOSZENIE

Roczna rezygnacja z dostawców usług / produktów lub z ich zakupu może dotyczyć aż 5,6 mln dorosłych Polaków. Rezygnacje te wiążą się z rocznymi kosztami rzędu 5,2 mld złotych. Należy przy tym pamiętać, że koszty te obejmują jedenaście branż poddanych badaniu. Badania przeprowadzone przez PBS na zlecenie Obserwatorium Zarządzania pokazują, że istnieje wyraźna relacja między jakością obsługi klienta a dochodowością. Kiedy poprawia się jakość relacji z klientem, poprawiają się również wyniki finansowe firmy – zarówno jeśli chodzi o przychody, jak i zysk netto. 

Jeżeli zastanawiasz się skąd biorą się Twoi klienci, co może klient, jak wykorzystać wiedzę o swoich klientach, jakie są konsekwencje decyzji klientów dla Twojej firmy i w końcu ile tracisz na złej obsłudze klienta, koniecznie obejrzyj co na ten temat mówi ekspert i badacz, Rafał Klepacz, który odpowie na jedno z najważniejszych pytań nurtujących osoby zarządzające obsługą klienta. Rafał Klepacz Od 10 lat w branży badawczej koordynuje projekty jakościowe i ilościowe. Szczególnie zainteresowany kwestiami związanymi z consumer experience, w tym badaniami marki, satysfakcji, wizerunku, zwyczajów i zachowań konsumenckich. Specjalizuje się w badaniu firm usługowych, w tym w szczególności z sektora finansów oraz firm FMCG.

ZOBACZ PROGRAM

Prelegenci Forum Dyrektorów Obsługi Klienta na stronie 2.

Nowoczesna Firma S.A.