Znaczenie tytułów dla SEO

Znaczenie tytułów dla SEO Creativa - Fotolia

Biorąc pod uwagę zadania z zakresu search engine optimization (SEO), najważniejszym komponentem każdej strony internetowej pod względem trafności wyszukiwania są tytuły, czyli znaczniki Title. Jak je opracować, by sprzyjały procesom pozycjonowania?

O znacznikach title

Znacznik title umieszczany jest wewnątrz sekcji dokumentu HTML strony www i jest fragmentem tzw. metainformacji o stronie, która ma wpływ na trafność wyszukiwania witryny i jej pozycję w rankingu wyszukiwania. Konstruowanie znacznika title powinno być dobrze przemyślane. Powinien on odpowiadać zawartym na danej podstronie treściom i odzwierciedlać tematykę opublikowanych artykułów.

Podobne artykuły:

Zasady tworzenia tytułów

Istnieje kilka podstawowych zasad tworzenia znaczników tytułowych. Można kierować się nimi przy konstruowaniu tytułów. Zaleca się między innymi:

  • Umieszczanie w znacznikach tytułowych słów kluczowych.
  • Umieszczanie słów kluczowych na samym początku tytułu, co pozwoli na zmaksymalizowanie korzyści w wynikach wyszukiwania. Jednocześnie, marka produktu, usługi lub firmy powinna zostać umieszczona na samym końcu tytułu.
  • Ograniczanie długości tekstu do 65 znaków, łącznie ze spacjami. Niewykluczone, że dłuższe treści w znaczniku title są interpretowane przez wyszukiwarki jako „mniej ważne”. Często też wyłącznie pierwsze 65–70 znaków będzie wyświetlone w wynikach wyszukiwarki.
  • Nakierowanie tytułu na dłuższe, trafne frazy – w tytule można użyć wielu tematycznie trafnych haseł na stronie. Najlepiej, aby były one opisowe i dokładne. Dodatkowe słowa kluczowe muszą odpowiadać ściśle tematyce strony, aby sprowadzić na nią dodatkowy ruch i podnieść jej wartość w rankingu wyszukiwań.
  • Używanie znaku podziału, pozwalającego na oddzielenie w tytule marki od opisu. Znak ten to kreska pionowa, >, myślnik, dwukropek lub średnik. Poprawi to czytelność tytułu strony.
  • Koncentracja na przyciągnięciu kliknięć i poprawieniu wskaźnika konwersji – tytuł powinien być testowany pod względem zawartych w nim treści, co pozwala na poprawę ogólnego wskaźnika kliknięć. Taką analizę można przeprowadzić wykupując reklamę płatną w wyszukiwarkach, w której umieszczony zostanie wybrany przez klienta tytuł. Na jej podstawie będzie można zmierzyć wskaźnik kliknięć i konwersji.
  • Określenie intencji użytkowników – tytuł powinien być dopasowany do zapytań użytych przez internautów do wyszukania strony www w wyszukiwarce internetowej. Dobrze sprawdzają się przy tym tytuły opisowe.
  • Konsekwentne postępowanie – po określeniu wzorcu tytułu na stronie www, w wybranej sekcji witryny, należy konsekwentnie go wykorzystywać.

Klewer Paweł Kijko