Znajomość języków a sukces całej firmy

Znajomość języków a sukces całej firmy Pixabay.com

Szybkie rozwiązywanie problemów, możliwość bezpośredniej komunikacji między osobami na wszystkich szczeblach organizacji, nawiązywanie ciekawych kontaktów… To tylko część korzyści, które zapewniają firmie pracownicy posługujący się językami obcymi.

Nieznajomość języków szkodzi

Znaczący odsetek przedsiębiorstw europejskich każdego roku ponosi straty z powodu niewystarczających umiejętności językowych i międzykulturowych – wykazało ostatnie badanie ELAN, opublikowane przez Komisję Europejską. Pracownicy albo w ogóle nie posługują się danym językiem albo nie mają śmiałości, żeby go używać. W efekcie, nie odpowiadają na zapytania lub oferty, niechętnie odbierają zagraniczne połączenia telefoniczne, popełniają błędy w tłumaczeniach (zarówno pisemnych jak i ustnych), tracą okazje do zawarcia dobrych, międzynarodowych transakcji, a także nie są w stanie zbudować indywidualnych, trwałych relacji z klientami i wzbudzić ich zaufania.

Subskrybuj autora aby czytać dalej

Skrivanek Sp. z o.o. Warszawa Magdalena Marcinkowska