Znak CE, certyfiat czy DTR? Jakie dokumenty potrzebujemy gdy kupujemy rusztowanie?

Znak CE, certyfiat czy DTR? Jakie dokumenty potrzebujemy gdy kupujemy rusztowanie? sxc.hu/profile/mzacha

Na polskim rynku rusztowań coraz więcej Klientów zastanawiają się, jakie dokumenty są wymagane przy zakupie i użytkowaniu rusztowania.

Niepewność ta dotyczy nie tylko samych Klientów ale co ważne również, firmy handlujące rusztowaniami nie są pewne, jakie "papiery" powinny dawać do sprzedawanych rusztowań a jakich nie powinni wymagać sami kupujący.

Znak CE:

W Polsce nie ma szczegółowych przepisów Wspólnoty Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa dla rusztowań w takim przypadku produkt wprowadzany na rynek polski uznaje się za bezpieczny, jeżeli spełnia określone przepisami polskimi szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów. Bezpieczeństwo produktu ocenia się w szczególności z uwzględnieniem spełnienia przez produkt:

 • 1. dobrowolnych norm krajowych, państw członkowskich UE przenoszących normy europejskie, innych niż norm zharmonizowane w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności.
 • 2. Polskich Norm
 • 3. zaleceń Komisji Europejskiej określających wskazówki, co do oceny bezpieczeństwa produktu,
 • 4. obowiązujących w danym sektorze zasad dobrej praktyki odnoszących się do bezpieczeństwa produktów,
 • 5. aktualnego stanu wiedzy i techniki,
 • 6. uzasadnionych oczekiwań konsumentów, co do bezpieczeństwa produktu.

Podsumowując w Polsce rusztowania nie podlegają oznakowaniu znak CE, gdyż nie są objęte tzw. Dyrektywami Nowego Podejścia Unii Europejskiej.

Certyfikat "B" na rusztowania:

Elementy rusztowania powinny być poddane przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

W Polsce nie ma obowiązku certyfikacji rusztowań. Jednak producenci i dystrybutorzy mogą poddać rusztowanie dobrowolnej certyfikacji znak "B". W zasadzie, jest znakiem którego pozyskanie ma wymiar głównie marketingowy, a nie prawny. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej certyfikat na znak "B" przestał być dokumentem wprowadzającym wyroby na rynek. Zaczęły obowiązywać zasady unijne, wg których to producent, a nie niezależna jednostka potwierdza zgodność produkowanego przez niego wyrobu z normami. Pozyskanie certyfikatu na rusztowanie, to proces długotrwały i kosztowny. Jedyną jak do tej pory instytucją uprawnioną do przeprowadzania certyfikacji rusztowań budowlanych w Polsce jest Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) w Warszawie. Certyfikat wydawany jest na trzy do pięciu lat, a badania wykonywane są na podstawie dokumentu opracowanego w tym celu przez IMBiGS o nazwie
Kryteria Oceny Wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

IMBiGS ocenia takie cechy wyrobu jak:

 • • zgodność z dokumentacją
 • • oznakowanie
 • • wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów
 • • stateczność rusztowań
 • • urządzenia piorunochronne
 • • urządzenia ostrzegawcze
 • • urządzenia transportowe
 • • zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów
 • • wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań
 • • wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy
 • • wygoda pracy na rusztowaniu
 • • zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań
 • • forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji 


Dodatkowo przy zakupie warto zapytać sprzedawcę czego dotyczy Certyfikat B. Czasem niektóre firmy, żeby ograniczyć koszty certyfikacji, robią go na jeden rodzaj oferowanego przez siebie typu rusztowania, a czasem nawet na jeden rodzaj podestu (na drewno albo stal). Jest to tańsze, szybsze i łatwiejsze a efekt marketingowy ten sam bo reklamują się jako posiadacze tego certyfikatu, nie wspominając na co właściwie jest on zrobiony. Dlatego jak sprzedawca powie, że jego rusztowanie ma Certyfikat B zapytaj konkretnie na co i czy na pewno na ten rodzaj podestu jaki oferuje?

Ponadto przy zakupie rusztowania powinniście otrzymać dwa dokumenty:

Deklaracja zgodności rusztowania z normą PN-M-47900 która wystawiana jest przez producenta. Producent bierze w niej na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność wyrobu z obowiązującymi przepisami. Czyli jeśli by się okazało, że z rusztowaniem jest coś nie tak - nie spełnia norm bezpieczeństwa - to nie wasz problem tylko tego co tą deklarację wystawił. Rusztowania mogą również zostać wyprodukowane w oparciu o normy europejskie PN-EN 1004 - dla rusztowań ruchomych (przejezdnych) i PN-EN 12810 - dla rusztowań elewacyjnych.
DTRkę (Dokumentacje Techniczno Ruchową) określa ona zasady, warunki i sposób montażu rusztowania. Jest to w zasadzie swoistą instrukcją obsługi rusztowania czyli jak je poprawnie ustawić.


więcej na www.solidne-rusztowanie.pl

Janusz Natkaniec