Zwolnienia pracowników a ogłoszenie upadłości zakładu

Zwolnienia pracowników a ogłoszenie upadłości zakładu Fotolia

Zarządzenie likwidacji umożliwia pracodawcy łatwiejsze rozstanie się z załogą.

Poza zwolnieniem z obowiązku konsultacji z organizacją związkową może on też jednostronnie skrócić okres wypowiedzenia umów o pracę – czytamy w Rzeczpospolitej.

Aby przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony nie narazić się na zarzut naruszenia prawa, trzeba przestrzegać pewnych warunków formalnych. Oprócz konieczności wskazania w pisemnym oświadczeniu o rozwiązaniu umowy przyczyny zwolnienia (prawdziwej, rzeczywistej i konkretnej) oraz pouczenia pracownika o prawie odwołania się do właściwego sądu pracy (art. 30 § 3-5 k.p.), pracodawca, u którego działa zakładowa organizacja związkowa (zoz), ma obowiązek skonsultować z nią swój zamiar. Musi to zrobić na piśmie, wymieniając powody uzasadniające rozwiązanie bezterminowego angażu (art. 38 k.p.). Jeżeli tego zaniecha, sąd pracy - na podstawie art. 45 § 1 k.p. - orzeknie o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu etatowca do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Taka jest ogólna zasada. Nie znajduje ona jednak zastosowania w razie ogłoszenia upadłości (tj. wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości) lub likwidacji pracodawcy - tu wystarczające jest samo zarządzenie likwidacji zmierzające do zaprzestania przez niego działalności.


Podobne artykuły:

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów