Biuletyn Produkcja

13 lipca 2020

NF.PL / OPTYMALIZACJA

Polscy przedsiębiorcy obawiają się o dostępność kapitału

Polscy przedsiębiorcy ryzyko związane z dostępnością kapitału i kredytów uważają za jedno z istotniejszych dla przyszłości ich biznesu. W rankingu potencjalnych zagrożeń zostało umieszczone na wysokim 15. miejscu.

raport  faktoring  kontrahent 

NF.PL / TECHNOLOGIE

Burzliwa sytuacja na rynku IT w Rosji

Do 2020 roku Rosja chce maksymalnie ograniczyć rozwiązania i produkty importowane z zewnątrz oraz zmniejszyć zależność od zachodnich technologii, a w konsekwencji produkować zarówno własne oprogramowanie, jak i sprzęt.

produkcja  innowacje  technologie  Kreml  rosyjska Duma