122 mln zł na ekodotacje dla przedsiębiorców

122 mln zł na ekodotacje dla przedsiębiorców nf.pl

Jak podaje Puls Biznesu firmy mogą się ubiegać o dofinansowanie na szkolenia i doradztwo dla pracowników dotyczące rozwiązań ekologicznych.


"Zielone światło" - to nazwa instrumentu, który daje szansę na wsparcie działań pro-środowiskowych. W ramach poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) do podziału są 122 mln zł. Minimalna wartość przedsięwzięcia to 50 tys. zł. najwięcej na jeden projekt można dostać 10 mln zł. O te pieniądze mogą się starać nie tylko przedsiębiorcy, ale także podmioty działające na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Nabór organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).


- Chodzi o wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników w postaci szkoleń, doradztwa lub studiów podyplomowych. Zajęcia mogą dotyczyć m.in. możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych dla pracowników i kadry zarządzającej, budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku przedsiębiorstwa oraz ekoinnowacji - mówi Miłosz Marczuk, rzecznik PARP.

Puls Biznesu