A może jednak rynek niepubliczny?

A może jednak rynek niepubliczny? nf.pl


13 czerwca 2010 roku obyła się XIV Konferencja WallStreet - największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Europie Środkowo - Wschodniej. Wydarzenie to na stałe wpisało się już w harmonogram przedsięwzięć organizowanych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i odbywa się w czerwcu każdego roku w stolicy polskich Tatr – Zakopanem.

Tegoroczne spotkanie było doskonałą okazją do spotkań z praktykami i teoretykami z dziedziny giełdy i finansów oraz innymi, aktywnymi inwestorami. Na konferencji spotkali się najbardziej znani analitycy oraz zarządy spółek.
Na konferencji wystąpili m.in. przedstawiciele Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Podczas prezentacji „A może jednak rynek niepubliczny – możliwości inwestycyjne poza GPW”.Ireneusz Tomczak oraz Piotr Zakrzewski zwrócili uwagę na problem związany z luką kapitałową w Polsce, największą spośród 25 krajów UE. Problem luki bezpośrednio skutkuje utrudnieniami z dostępem do kapitału ze strony małych i średnich przedsiębiorstw.
Uczestnicy poznali także wnioski z badania dotyczącego konkurencyjności gospodarek, które zwarte jest w Raporcie Globalnej Konkurencyjności przygotowanym w Polsce przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na zlecenie Światowego Forum Ekonomicznego. Polska klasyfikowana jest obecnie jako 46 gospodarka świata (awans o 7 pozycji) spośród 133 krajów. Jednym z kryteriów oceny był poziom rozwoju rynków finansowych. Rozwój ten jest obecnie oceniany na 44 pozycji (awans o 24 pozycji). O ile poziom regulacji, ochrony inwestora, struktura i głębokość to niewątpliwe atuty polskiego rynku finansowego – to jednak polscy przedsiębiorcy jaką drugą w kolejności najistotniejszą barierę w rozwoju definiują trudności z dostępem do finansowania (po podatkach). Dodatkowym wzmocnieniem tych wniosków wynikających z Raportu Konkurencyjności są badania własne przeprowadzone przez FOZ wśród Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Potrzeby kapitałowe na poziomie 0,5 – 5 mln zł to obecnie druga pod względem wielkości bariera trudna do pokonania, która nie jest obecnie zaspakajana lub w stopniu minimalnym.

Naprzeciw problemom przedsiębiorców z sektora MŚP wychodzą dwie inicjatywy FOZ Owocebiznesu.pl i Finansuj.pl. Są to dwa programy komunikacji przedsiębiorców z inwestorami służące do kojarzenia ofert biznesowych z kapitałem. 
Owocebiznesu.pl to platforma internetowa umożliwiająca pozyskanie środków kapitałowych na rozwój działającego już przedsiębiorstwa MŚP. Za pomocą e-narzędzi przedsiębiorca ma możliwość stworzenia profesjonalnego biznes planu oraz oferty skierowanej do inwestorów. W ramach inicjatywy rusza letni konkurs, którego zwycięzcy otrzymają szerokie wsparcie eksperckie i marketingowe w komunikacji z  inwestorami co umożliwi im zdobycie dofinansowania. 
Finansuj.pl to platforma internetowa kojarząca inicjatywy biznesowe z kapitałem. Cechą charakterystyczną inicjatywy jest to, iż wsparcie otrzymują przedsiębiorcy realizujący start-up-y i przedsięwzięcia zalążkowe.        
Pomoc z uzyskaniu kontaktu z inwestorem oraz przygotowaniu czytelnej dla inwestorów dokumentacji finansowej:, zaawansowane e-narzędzia, rozbudowane funkcje wyszukiwania, baza ponad 600-set ofert biznesowych, ranking pomysłów, pomoc doświadczonych ekspertów to cechy wyróżniające inicjatywy Owocebiznesu.pl i Finansuj.pl.
Zachęcamy do zapoznania także się z wywiadem Prezesa Fundacji Obserwatorium Zarządzania – Ireneuszem Tomczakiem, jaki został przeprowadzony w ramach konferencji Wall Street przez stację TVN CNBC Biznes: www.tvncnbc.pl.

Kontakt prasowy:
Małgorzata Stępień, Fundacja Obserwatorium Zarządzania
E-mail: malgorzata.stepien@obserwatorium.pl
Polecam: www.obserwatorium.pl

eduTRENDS