Adwokatura reformuje szkolenia zawodowe

Adwokatura reformuje szkolenia zawodowe nf.pl

Członkowie palestry będą mogli spełniać obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez udział w kursach za pośrednictwem Internetu. Przewiduje to propozycja zmian w zasadach doskonalenia zawodowego. Nową uchwałę przygotowuje Naczelna Rada Adwokacka. - To wstępny projekt, od którego zaczynamy dyskusję. Doskonalenie warsztatu zawodowego jest sprawą istotną dla każdego adwokata. Po trudnych początkach wszyscy wdrożyli się do tego obowiązku i uczestniczą w szkoleniach. Ale rzeczywistość przyniosła nowe zagadnienia i problemy, których nie uwzględnia obowiązująca uchwała - wyjaśnia Małgorzata Gruszecka, przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA. Obowiązek stałego podwyższania umiejętności zawodowych wprowadziła NRA w 2006 r. Teraz władze adwokatury chcą nieco zmienić system. Proponują np., żeby zwolnić z tego wymogu adwokatów z doktoratem z prawa oraz tych, którzy ukończyli 75 lat. W projekcie precyzuje się, iż zasadniczą formą doskonalenia zawodowego ma być udział w szkoleniach organizowanych przez samorząd.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów