Agnieszka Sokołowska

Agnieszka Sokołowska nf.pl

Agnieszka Sokołowska Absolwentka Studiów Podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Szkoła Główna Handlowa), Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu. Terapeuta tańcem i ruchem (podyplomowe studia w Instytucie DMT– Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem), psycholog, trener, prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Agnieszka o sobie: Prowadzę warsztaty rozwoju osobistego i doskonalenia umiejętności interpersonalnych przy wykorzystaniu ruchu i tańca. Moje doświadczenie zawodowe od jedenastu lat jest również związane z biznesem. Zajmowałam się m.in. rekrutacją, przygotowywaniem metodologii assessment/development center, projektowałam modele kompetencyjne, systemy ocen pracowniczych, brałam udział w projektach typu ouplacement oraz prowadziłam szkolenia we wszystkich wymienionych obszarach). Od pięciu lat jako trener mam możliwość i przyjemność pracować z różnymi grupami, firmami wprowadzając elementy pracy poprzez ruch i ciało, tak aby wspomagać proces komunikacji, budowania zespołu i rozwiązywania trudnych sytuacji. Współpracowałam m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych, Door Training, Instytutem Kreatywności i Rozwoju, Grupą Trop, Fundacją ETOH, Instytutem Rozwoju Biznesu, Raiffeisen Bank, Wincor Nixdorf, Wydawnictwo Raabe, Fiege, OPS Bemowo, OPTA, Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS. Inspiracje do pracy Dance Movement Therapy - Psychoterapia Tańcem i Ruchem jako osobna profesja powstała około 1940 roku na terenie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Należy do nurtu terapii poprzez sztukę i opiera się na wykorzystaniu ruchu i rytmu, tak aby lepiej poznać siebie i w konsekwencji móc pełniej realizować swój naturalny potencjał. Poznanie ciała prowadzi do bardziej satysfakcjonującego życia i ułatwia radzenie sobie z codziennymi stresującymi sytuacjami. Zapobiega gromadzeniu się napięć, zablokowaniu energii i zmęczeniu, pomaga odzyskać radość. Metoda ta jest wykorzystywana z sukcesem zarówno w pracy z osobami cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia, jak również w pracy z ludźmi zdrowymi, którzy chcą rozwijać i coraz pełniej wyrażać siebie. Celem Psychoterapii Tańcem i Ruchem nie jest taniec sam w sobie, lecz dojście do uczuć, które nie mogą być zwerbalizowane. Nie ma w niej dokładnych wskazówek dotyczących ruchu, czy nauki sekwencji ruchowych.

Kameralne Sale Szkoleniowe D65