Aktywność fizyczna w polskich domach – wybieramy sporty tanie i ogólnodostępne

Aktywność fizyczna w polskich domach – wybieramy sporty tanie i ogólnodostępne flickr

Według zaleceń Światowej Organizacja Zdrowia dorośli powinni poświęcać przynajmniej 150 minut tygodniowo na wysiłek fizyczny. Jak to wygląda wśród Polaków?

Wyniki badania zrealizowanego przez IBRIS na zlecenie Santander Consumer Banku wskazują, że 69 proc. dorosłych w naszym kraju uprawia aktywność fizyczną. Jeżeli chodzi o kondycję, to obecny jej poziom oceniamy gorzej w porównaniu z tym sprzed trzech lat. Jako co najmniej dobrą swoją sprawność aktualnie uznaje 52 proc. Polaków. Trzy lata temu w takiej formie było – według deklaracji – aż 67 proc. respondentów. 

Swoją formę (obecną i tą z przeszłości) zdecydowanie słabiej oceniają panie niż panowie. Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują, że jest ona słaba lub przeciętna (52 proc. vs 40 proc.). Jako bardzo dobrą swoją kondycję najczęściej oceniają osoby o najwyższych zarobkach – powyżej 5 tys. zł netto, a także mieszkańcy metropolii.

Z kim ćwiczą Polacy

Badanie Santander Consumer Banku pokazało także, że lubimy ćwiczyć z bliskimi. Jesteśmy rodzinnymi sportowcami – wśród osób, które wskazały, że uprawiają aktywność fizyczną, przeszło co trzeci przyznał, że trenuje z rodziną. Równie chętnie ćwiczymy samodzielnie – odpowiedział tak blisko co czwarty badany. Z kolei niespełna co dziesiąty ankietowany woli towarzystwo przyjaciół. Co ciekawe, znikomy procent respondentów wskazał na ćwiczenia w grupie lub z trenerem.

– Skłonność do aktywności fizycznej z rodziną maleje wraz z wiekiem. Najczęściej z bliskimi ćwiczą osoby najmłodsze – w wieku 18-29 lat (58 proc.). Z kolei wśród seniorów odsetek wynosi zaledwie 8 proc. Pokazuje to, że tak naprawdę osoby młode wbrew pozorom chętnie inicjują i uprawiają sport z członkami rodziny. Natomiast najstarsi badani najczęściej są pomijani w aktywnościach rodzinnych – wskazuje Mirosława Krzyścin, kierownik Zespołu Komunikacji Marketingowej Santander Consumer Banku, koordynator Akademii Zdrowia Santandera.

Ile wydajemy na sport

Chętnie ćwiczymy z bliskimi, jednak niechętnie wydajemy na ten cel pieniądze. Jak wynika z raportu Santander Consumer Banku, w ciągu całego roku średnio na aktywność fizyczną z rodziną przeznaczamy do 200 zł. Odpowiedział tak przeszło co trzeci badany. Co piąty z nas w czasie 12 miesięcy wydaje na sport z bliskimi do tysiąca złotych. Powyżej 2 tys. zł – to kwota, którą w ciągu roku przeznacza jedynie 8 proc. badanych.

– Fakt, że na sport przeznaczamy mało pieniędzy, ale nie przeszkadza nam to w uprawianiu aktywności, samodzielnie lub z bliskimi, to bardzo dobry sygnał. Nasze badanie pokazuje wyraźnie, że finanse nie są barierą do ćwiczenia. Wystarczy wybierać sporty, które nie wymagają od nas ponoszenia istotnych dodatkowych kosztów – mówi Paweł Florkiewicz, rzecznik prasowy Santander Consumer Banku.

Aktywność sportowa w polskich rodzinach

Polacy ćwiczą z rodziną dość często. Aktywność fizyczną podejmujemy zazwyczaj raz w tygodniu (tę odpowiedź wskazało 39 proc. respondentów) lub przynajmniej dwa razy w tygodniu (34 proc.). Codziennie sport z bliskimi uprawia 7 proc. respondentów. Co ciekawe, częściej codzienną aktywność deklarują mężczyźni niż kobiety (17 proc. vs 3 proc.). 

Jak wynika z raportu „Sport w rodzinach” Santander Consumer Banku, najchętniej ćwiczymy z dziećmi – odpowiedziało tak 55 proc. badanych – a także z mężem lub partnerem – 26 proc. Kobiety częściej wskazywały, że uprawiają aktywność fizyczną z córką (30 proc.) niż z synem (24 proc.). W przypadku mężczyzn tendencja była odwrotna. Sport z synem wskazało 39 proc. panów, a z córką – 17 proc. Jedynie 1 proc. respondentów wskazał, że ćwiczy z dziadkami.

– Badania pokazują, że aktywność fizyczna w rodzinach dotyczy zazwyczaj rodziców i dzieci. Praktycznie nie angażujemy do wspólnych ćwiczeń dziadków czy dalszych członków rodziny – mówi Mirosława Krzyścin, koordynator Akademii Zdrowia Santandera. – Często zapominamy, że do wspólnych aktywności możemy zaprosić wszystkich bliskich. Wystarczy dobrać odpowiednią formę – dobrą zarówno dla najmłodszych, jak i tych trochę starszych – dodaje.

Preferowane aktywności

A jaki sport Polacy uprawiają wspólnie z rodziną? Raport Santander Consumer Banku pokazuje, że wybieramy takie aktywności, które są w zasięgu naszych możliwości finansowych i są ogólnodostępne. Najczęściej wskazywanym sportem, uprawianym regularnie z rodziną, jest jazda na rowerze. Odpowiedziało tak 28 proc. badanych. Na kolejnym miejscu wymieniamy: spacery (23 proc.), pływanie (13 proc.), wędrówki i trekking (11 proc.), gimnastykę lub jogę (5 proc.) oraz nordic walking (4 proc.).

Zapytaliśmy Polaków także o to, jakie aktywności według nich są najlepsze do uprawiania z wszystkimi członkami rodziny. Badanie pokazało, że myśląc o wszystkich osobach z najbliższego otoczenia, skupiamy się na sportach bezpiecznych w każdym wieku, a także ułatwiających integrację. Wśród TOP 5 rodzinnych sportów wskazano: gry zespołowe (26 proc.), spacery (22 proc.), wędrówki i trekking (12 proc.), nordic walking (8 proc.) oraz jazdę na rowerze (6 proc.).

– Wybieramy sporty umożliwiające prowadzenie rozmowy i bezpieczne, a także takie, które możemy uprawiać w dowolnym miejscu. Preferujemy aktywności na świeżym powietrzu, zwłaszcza czynności związane z chodzeniem – jak spacery, wędrówki, a także nordic walking – mówi Mirosława Krzyścin. – Maszerowanie z kijami w ostatnim czasie zyskuje coraz więcej zwolenników. Szacuje się, że tę dyscyplinę uprawia już ponad 3 mln Polaków. Popularność tego sportu nie dziwi – regularne uprawianie nordic walking ma zbawienny wpływ na stan naszego zdrowia, znacznie odciąża nasze stawy i dodatkowo pomaga utrzymać równowagę. Dzięki temu z kijami mogą chodzić zarówno dzieci, osoby starsze, jak i kobiety w ciąży – dodaje.

Nie ćwiczę z rodziną, bo „nie mam czasu”

Santander Consumer Bank zapytał także Polaków, którzy nie uprawiają sportu z rodziną, o powody tej decyzji. Jak pokazuje badanie najpopularniejszym usprawiedliwieniem jest brak czasu – ten aspekt wskazał co czwarty respondent. Jednocześnie dla przeszło co piątego ankietowanego przeszkodą do uprawiania aktywności jest także brak towarzystwa. Aż co dziesiąty wskazał, że nie ćwiczy z bliskimi, bo inni członkowie rodziny nie lubią sportu. Taki sam odsetek badanych odpowiedział, że przeszkodą jest stan zdrowia jednego lub kilku członków rodziny.

Raport pokazuje, że na „samotność sportową” najczęściej cierpią osoby starsze. Z kolei dla najmłodszych ankietowanych powodem, dla którego nie ćwiczą z bliskimi, jest niechęć rodziny do aktywności fizycznej.


*Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku, organizatora Akademii Zdrowia Santandera. W ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut IBRIS w dniach 10-11 sierpnia 2017 r., wzięło udział 1 100 dorosłych Polaków.

Santander Consumer Bank Agata Brańska