Altkom Akademia przeszkoli 4 tyś. pracowników służby cywilnej

Altkom Akademia przeszkoli 4 tyś. pracowników służby cywilnej nf.pl

Altkom Akademia, we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów,  prowadzi cykl szkoleń miękkich dla członków korpusu służby cywilnej. Zajęcia są częścią projektu "Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych oraz opracowanie planu działań (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008 – 2010 oraz realizacja szkoleń" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia odbywają się od kwietnia do czerwca br. w każdym z miast wojewódzkich. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 4 tyś. osób.

Adresatami szkoleń są pracownicy korpusu służby cywilnej, w tym pracownicy urzędów centralnych (ministerstwa), urzędów skarbowych oraz urzędów wojewódzkich. Każda osoba może uczestniczyć tylko w jednym ze szkoleń, wybranym spośród trzech proponowanych sesji tematycznych:

  • asertywna komunikacja w pracy urzędnika obsługującego klienta zewnętrznego;
  • motywowanie członków zespołu – jak podnieść efektywność i zatrzymać wartościowych pracowników;
  • radzenie sobie w sytuacjach trudnych – zmiany organizacyjne.

Celem szkolenia poświęconego asertywnej komunikacji jest zwiększenie efektywności relacji interpersonalnych oraz doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych w sytuacjach zawodowych, zwłaszcza w procesach komunikowania się z klientem zewnętrznym.

Dedykowane jest ono w szczególności pracownikom na stanowiskach koordynatorów, samodzielnych specjalistów oraz wszystkim innym, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym.

Szkolenie dotyczące motywowania członków zespołu ma na celu przekazanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia płacowego i pozapłacowego motywowania pracowników oraz wdrażania systemów motywacyjnych dobranych pod kątem specyfiki danej instytucji. Przeznaczone jest dla pracowników na stanowiskach średniego szczebla zarządzania i koordynujących, którzy bezpośrednio zarządzają lub koordynują pracę zespołów.

Założeniem szkolenia dotyczącego zmiany organizacyjnej jest z kolei zbudowanie większej świadomości dotyczącej zmian w organizacji oraz pomoc w radzeniu sobie ze stresem w sytuacji zmiany. Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy na stanowiskach samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających.

Każda z sesji szkoleniowych trwa jeden dzień.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALTKOM Sp. z o.o.