Badanie innowacyjności polskich MSP

Badanie innowacyjności polskich MSP nf.pl

Polskie firmy z sektora MSP - chcąc być bardziej konkurencyjnymi na krajowym, jak i międzynarodowym rynku - muszą myśleć o budowie przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacje. Innowacyjność firm określana jest najogólniej, jako zdolność i motywacja do poszukiwania i komercyjnego wykorzystywania jakichkolwiek wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków prowadzących do wzrostu poziomu nowoczesności oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy czy realizacji ambicji technicznych przedsiębiorcy. Zanim rozpoczniemy wdrażanie innowacji w organizacji, należy określić jej poziom np. w porównaniu z firmami o podobnym profilu funkcjonowania. Badanie benchmarkingowe jest niczym innym, jak porównywaniem procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, w zestawieniu z najlepszymi przedsiębiorstwami w analizowanej dziedzinie. W Polsce od maja 2007 r. do kwietnia 2008 r. istnieje możliwość bezpłatnego przeprowadzenia badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa w ramach projektu IMP3rove "Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach", który swoim zasięgiem obejmuje kraje UE. IMP3rove jest głównym projektem w ramach inicjatywy Europe INNOVA, który ma na celu osiągnięcie wzrostu efektywności oraz wydajności doradztwa w zakresie zarządzania innowacjami w Europie. Bezpośredni nadzór nad projektem sprawuje Komisja Europejska. Badanie innowacyjności charakteryzuje holistyczne podejście obejmujące strategię, organizację i kulturę innowacji oraz zarządzanie cyklem życia innowacji, a także czynniki kluczowe - zarządzanie pomysłami, rozwój produktu/procesu, rozpoczęte/kontynuowane ulepszenie, co sprawia że badane są wszystkie obszary zarządzania innowacjami. Etapy badania Badanie innowacyjności w ramach projektu IMP3rove składa się z trzech głównych etapów: "oceny porównawczej", "doradztwa", "informacji zwrotnej". Przedsiębiorstwa bogate w wiedzę nie widzą zbyt dużego wpływu zarządzania innowacjami na bieżący sukces firmy, ale przewiduje jego znaczny wpływ w przyszłości. Z kolei firmy produkcyjne dostrzegają zdecydowanie większą zależność w tym obszarze. Natomiast obie grupy badanych firm oceniają, że poprawa zarządzania innowacjami w dużym stopniu wpłynie na prowadzoną działalność. Zdecydowana większość firm planuje w najbliższym czasie przeznaczyć środki na innowacje głównie na nowe produkty, usługi i procesy. Niestety bardzo niewiele firm planuje skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Głównymi barierami w tym obszarze są: brak wiedzy i wysoki stopień biurokratyzacji podczas aplikowania o środki oraz dostępu do nich. Ponadto polskie banki niechętnie udzielają kredytów na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć, które często są wysoce ryzykowne. Małe i średnie firmy w zdecydowanej większości nie wprowadzają na rynek radykalnych innowacji produktowych lub usługowych - w większości są to innowacje kopiujące. Przyczyną takiego stanu jest bardzo słaba współpraca pomiędzy firmą a ośrodkiem naukowym w zakresie komercjalizacji przedsięwzięć innowacyjnych.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów