Banki musza konkurować jakością obsługi

Banki musza konkurować jakością obsługi nf.pl

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw, a zwłaszcza średnie firmy, to bardzo cenny klient. Bankowcy nie ukrywają, że w małych i średnich przedsiębiorstwach widzą największy potencjał dla rozwoju banków. BRE Bank, który obecnie obsługuje ponad 5,7 tysięcy takich firm planuje zwiększyć ten udział do prawie 10 tysięcy. Konkurencja nie daje za wygraną. W ubiegłym roku Raiffeisen Bank Polska zwiększył przychody z obsługi przedsiębiorstw z sektora MSP o 26%. Zapowiada się ostra rywalizacja, dzięki czemu firmy mogą zyskać. Większe firmy z sektora MSP już teraz są bardzo doceniane przez banki. Dzieje się tak pewnie dlatego, że wielkość tego segmentu jest ograniczona, a firmy zadowolone i niechętnie zmieniają banki. Zachętą jest cena, lepsza jakość obsługi, uproszczenie procedur, dostęp do dedykowanego doradcy czy wysokie limity kredytowe. Oferta banków skierowana do tego segmentu klientów jest coraz bogatsza. Firmy mogą skorzystać z rachunku bieżącego, produktów rozliczeniowych, kredytów i kart płatniczych. Nadwyżki finansowe mogą deponować na lokatach terminowych, negocjowanych i automatycznych. Instytucje finansowe systematycznie poszerzają zakres usług o specjalistyczne produkty inwestycyjne. Banki coraz aktywniej oferują finansowanie alternatywne w stosunku do standardowych kredytów, np. leasing i faktoring. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się bankowość elektroniczna, czyli możliwość kontaktu z bankiem i przeprowadzenie niemal wszystkich operacji za pośrednictwem Internetu, telefonu stacjonarnego oraz komórkowego. Możliwość załatwiania spraw bez wizyty w banku pozwala zaoszczędzić czas i koszty. Transakcje elektroniczne są tańsze, niż te dokonywane w formie papierowej. Banki starają się dostosować ofertę do potrzeb niektórych firm, np. prywatnych gabinetów lekarskich, kancelarii prawnych, wspólnot mieszkaniowych i firm farmaceutycznych. Standardowo dedykuje się firmie doradcę bankowego, którego zadaniem jest stała opieka, prezentowanie aktualnej oferty i dopasowywanie odpowiednich produktów. Lepsza sytuacja na rynku kredytów dla firm powodowana jest zarówno przez wzrost gospodarczy, jak i działania samych banków, które przy rosnącej konkurencji tworzą coraz bardziej przyjazne produkty. Lepsza sytuacja gospodarcza wpływa na kondycję firm i powoduje wzrost poziomu inwestycji.

PRoto.pl