BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRACOWAĆ?

BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRACOWAĆ? nf.pl

Pracodawca za zgodą zatrudnionego będzie mógł wydłużyć czas jego pracy z 48 do 65 godzin (klauzula opt -out)- postanowili w Luksemburgu ministrowie pracy państw Unii Europejskiej. Jerzy Mosoń - Nowe uregulowania dotyczące prawa pracy to w istocie złagodzenie dotychczas obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów, bowiem dyrektywa z 1993 r., nowelizowana w 2003 r., dawała pracodawcy możliwość wydłużenia za zgodą pracownika (tzw. opt-out) 48 - godzinnego tygodnia pracy nawet o 30 godzin. Cieszyć może się delegacja polska, która zabiegała o to, by można było wydłużyć tydzień pracy do 60 godzin w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, przy założeniu, że nie stoi to w sprzeczności ze zbiorowym układem pracy lub porozumieniem partnerów społecznych w danym kraju. W sytuacji braku porozumienia i przy zaliczeniu nieaktywnego czasu dyżurów do normalnego czasu pracy - z czym mamy do czynienia w naszym kraju - tygodniowy wydłużony czas pracy może wynieść 65 godzin. Stosowanie optoutu nie będzie ograniczone w czasie.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów