Błędy coachów. Jak ich uniknąć?

Błędy coachów. Jak ich uniknąć? nf.pl

Menedżer, który potrafi być jednocześnie coachem, ma narzędzia do wydobywania z zespołu tego, co najlepsze. Prowadzenie skutecznego coachingowego stylu zarządzania nie jest jednak łatwe.


Ekspert Pulsu Biznesu wyjaśnia jakie są podstawowe błędy trenerów i jak ich unikać.

Nieumiejętność bycia w kontakcie z klientem, brak uważności i prób nawiązania bezpośredniej, autentycznej więzi może spowodować niechęć, nieporozumienie i brak zaufania do coacha. Tymczasem to trener powinien kreować relacje, co ułatwia rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i możliwości osoby, z którą pracuje. W coachingu aktywne słuchanie jest niezbędne. Staje się dowodem uwagi, szacunku, pełnego zaangażowania lub po prostu podążania za tokiem rozumowania klienta.


Często zdarza się, że trenerzy uzupełniają brakujące informacje własnymi założeniami czy przekonaniami, nadinterpretując przekazane przez coachowanego wiadomości lub dopowiadając swoje teorie. Konieczne jest wyjście poza schemat własnych poglądów i stereotypów.


Coaching to umiejętność zadawania pytań, zmuszających coachowanego do udzielenia odpowiedzi, poprzez które odkryje własne, nieznane dotąd zdolności. Poważnym błędem początkujących trenerów jest nieznajomość taktyk, pozwalających skutecznie wydobyć szczegółowe informacje od szkolonych osób.

Puls Biznesu