Branża nie ma sobie nic do zarzucenia

Branża nie ma sobie nic do zarzucenia nf.pl

Rynek szkoleniowy cechuje wysoka rotacja. Aż 8% firm i instytucji szkoleniowych, które wzięły udział w I edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego w 2010 r. w II edycji, czyli 2011 roku albo przestało istnieć, albo nie świadczy już usług szkoleniowych. Dominują podmioty o względnie krótkim stażu: 31% z nich to firmy istniejące krócej niż 5 lat, jednak aż ¼ badanych podmiotów działających w tym sektorze to podmioty o stażu dłuższym  niż  16  lat. 
Sytuacja w branży szkoleniowej nie napawa optymizmem. Firmy szkoleniowe nie upatrują barier w rozwoju branży w czynnikach wewnętrznych, takich jak atrakcyjność oferty szkoleniowej, jakość świadczonych usług czy kompetencje kadry trenerskiej. Ich zdaniem główną barierą rozwoju branży są przetargi szkoleniowe promujące niską cenę a nie jakość oferowanych szkoleń. Firmy uważają, że rynek jest bardzo nasycony, stąd konkurencja między podmiotami jest wysoka.
Przedstawiciele firm szkoleniowych uważają, że ograniczenia w liczbie realizowanych szkoleń są spowodowane brakiem środków na szkolenia po stronie  pracodawców. Sami pracodawcy zaprzeczają, ich zdaniem brak funduszy nie jest główną przeszkodą w rezygnacji z działań szkoleniowych w firmie.
Wiele firm szkoleniowych uważa też, że przedsiębiorcy nie mają świadomości wagi inwestycji w rozwój pracowników, nie mają strategii szkoleniowej, a swoje działania szkoleniowe prowadzą chaotycznie. 
Z kolei pracodawcy narzekają, że nie znajdują na rynku szkoleniowym odpowiedniej dla siebie oferty. Z pewnością każda ze stron ma trochę racji, a kłopoty branży szkoleniowej wynikają nie tylko z czynników zewnętrznych,  ale w dużej mierze mogą zależeć od samych firm szkoleniowych i tego, co oferują klientom.
Więcej o prognozach rozwoju branży szkoleniowej w 2012 i następnych latach będzie można przeczytać w kompendium Szkolenia w Polsce 2012, które ukaże się na rynku na przełomie października i listopada 2012 roku.

Zamów bezpłatny egzemplarz kompendium Szkolenia w Polsce 2012 przesyłając swoje dane pocztowe na podany adres e-mail:anna.wludarczyk@nf.pl

Nowoczesna Firma S.A.