Burze, wichury, ulewy, powodzie... Sprawdź czy masz dobre ubezpieczenie?

Burze, wichury, ulewy, powodzie... Sprawdź czy masz dobre ubezpieczenie? Januszartur/Wikipedia.pl

Przez Polskę przechodzą ulewne deszcze, a synoptycy każą spodziewać się nawałnic i silnych wiatrów. Jak ubezpieczyć swój dom, żeby w każdą pogodę czuć się bezpiecznie i skutecznie uchronić się przed stratami?

Standardowe ubezpieczenie nieruchomości chroni najczęściej przed pożarem, uderzeniem pioruna, huraganem, wybuchem, gradem i powodzią. Jednak każda z tych sytuacji może być inaczej definiowana przez daną firmę ubezpieczeniową. W okresie wzmożonego zagrożenia gwałtownymi burzami i innymi klęskami pogodowymi warto pochylić się nad treścią umowy i sprawdzić, czy zapewniliśmy sobie wystarczającą ochronę.

Ochrona od powodzi

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie z opcją ochrony „od powodzi”. Szczegółowa informacja o zakresie takiej polisy jest zawarta w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) poszczególnych ubezpieczycieli. Wybierając odpowiednią ofertę trzeba jednak koniecznie pamiętać, że w języku branżowym „powódź” to co innego niż „zalanie”.

Większość towarzystw za powódź uznaje „zalanie terenu wskutek podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących”. W ramach takiej ochrony ubezpieczyciel zwróci nam nie tylko koszty poniesionych strat, ale także zabezpieczenia zagrożonego mienia, ratowania mienia celem zmniejszenia rozmiarów szkody, szkód powstałych podczas akcji ratowniczej i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Zalanie to natomiast działanie wody na nieruchomość wynikające z awarii instalacji, urządzeń domowych, pochodzącej z opadów atmosferycznych czy działania osób trzecich.

Zarówno ryzyko zalania, jak i powodzi nie zawsze jest dołączane do podstawowej ochrony. Często trzeba dopłacić za ochronę od tego typu zdarzeń. Nierzadko ubezpieczyciele każą sobie płacić również za ubezpieczenie od deszczu nawalnego. Dobra, kompleksowa polisa powinna jednak zawierać wszystkie wyżej wymienione opcje ubezpieczenia.

W czasie gradobicia lub wichury

Standardowe pakiety ubezpieczeniowe, których przedmiotem jest dom lub mieszkanie, najczęściej uwzględniają ryzyko strat spowodowanych np. silnym wiatrem.

Natomiast od zniszczeń auta na skutek wichury chroni najskuteczniej polisa AC. Tylko to ubezpieczenie zapewni nam zwrot kosztów w sytuacji, gdy na nasz samochód spadnie drzewo lub gałąź. Na AC można także liczyć w razie opadów gradu.

Auto Casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i poszczególne firmy mogą je oferować w różnym zakresie. Istnieją jednak pewne uniwersalne zasady, wspólne dla wszystkich ubezpieczycieli, których znajomość może ułatwić proces ubiegania się o odszkodowanie.

  • Po pierwsze, szkodę należy zgłosić jak najszybciej, a przynajmniej przed upływem terminu, który został określony w OWU.
  • Po drugie powinniśmy, oczywiście z uwzględnieniem własnego bezpieczeństwa, podjąć próbę ratowania przedmiotu ubezpieczenia w celu zmniejszenia rozmiarów szkody.

- Warto pamiętać, że szybkość i jakość likwidacji szkody zależy od podania wszelkich okoliczności, w jakich doszło do wystąpienia szkody, udzielając w tym zakresie niezbędnych informacji, o które pyta ubezpieczyciel. Powinniśmy też udostępnić dokumenty, które są przez niego wymagane.Znacząco skraca to czas postępowania związanego z ustaleniem okoliczności i rozmiaru szkody - radzi Monika Daniek, ekspert Liberty Direct.

Ubezpieczenie od skutków wyładowań atmosferycznych

Warto również zastanowić się nad ubezpieczeniem instalacji oraz sprzętu RTV/AGD i upewnić się, że są chronione od przepięć wynikających z uderzenia pioruna. Zjawiska te są najczęściej definiowane jako „gwałtowna zmiana poziomu napięcia w instalacji elektrycznej, która może być spowodowana wyładowaniami atmosferycznymi”. Przepięcie naraża nas na spalenie, czyli nieodwracalne zniszczenie instalacji i wszystkich urządzeń podłączonych w danym momencie do sieci elektrycznej.

W podstawowym pakiecie ubezpieczenia mieszkania lub domu jednorodzinnego zazwyczaj znajduje się ochrona od bezpośredniego uderzenia pioruna. Taka polisa chroni nasze mienie wyłącznie w sytuacji, gdy piorun uderzy bezpośrednio w nieruchomość i pozostaną ślady wyładowania. Znacznie częściej zdarzają się sytuacje, w których piorun uderza nieopodal domu czy mieszkania, a sprzęty RTV/AGD ulegają awarii. Może wtedy okazać się, że naprawa sprzętu jest już niemożliwa i musimy kupić nowe urządzenia.

- Warto sprawdzić, czy i w jakim zakresie ubezpieczenie pokrywa koszty wynikające z wyładowań atmosferycznych. Dobra polisa powinna już w podstawowej wersji chronić dom lub mieszkanie także przed pośrednim uderzeniem pioruna – przekonuje Monika Daniek, ekspert Liberty Direct. 

Liberty Direct