Case Talento – fundusze unijne

Case Talento – fundusze unijne © Gina Sanders - Fotolia.com

Talento – fundusze europejskie powstało w czerwcu 2004 roku. Od początku swojego istnienia zajmuje się przede wszystkim pomocą przedsiębiorcom w pozyskaniu środków z funduszy UE.

Eksperci Talento skutecznie pozyskali i rozliczyli wiele dotacji ze źródeł krajowych i europejskich. Projekty naszych Klientów, które otrzymały wsparcie realizowane są w ramach różnych programów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także ze środków funduszy przedakcesyjnych Phare 2002 i Phare 2003. Dotacje zostały przyznane przedsiębiorcom realizującym zarówno projekty typu inwestycyjnego, jak i doradczego. Z obserwacji ekspertów Talento wynika, że w ostatnim czasie to projekty doradcze cieszą się większym powodzeniem. Skuteczność Talento w pozyskaniu dotacji na projekty doradcze w niektórych programach doradczych sięga nawet 100%.

Skuteczne doradztwo → za pieniądze UE


Korzystajmy z doświadczeń innych czyli → Analiza przypadku firmy, która skutecznie skorzystała z doradztwa

Spółka rozpoczęła działalność w listopadzie 2004 roku. Firma specjalizuje się w organizacji rozgrywek golfowych, a także sprzedaży usług i produktów towarzyszących związanych bezpośrednio z tą dziedziną sportu między innymi za pośrednictwem serwisu WWW. Podstawowym obszarem działania przedsiębiorstwa poza organizacją turniejów jest oferowanie usług i produktów związanych z Golfem za pomocą Internetu.

Podobne artykuły:W ciągu 2 miesięcy działalności spółka podpisała umowy dotyczące współpracy z liczącymi się partnerami o ugruntowanej reputacji rynkowej - umożliwiło to precyzyjne oszacowanie przychodów z działalności. W styczniu zostały podpisane umowy ze sponsorami turnieju, który otrzymał status największej imprezy tego typu w kraju. Została również podpisana umowa, która gwarantuje spółce wyłączność na organizację w Polsce zawodowych turniejów golfowych, o randze europejskiej. Warto dodać, że zorganizowany Turniej został uznany za Turniej Roku 2005 i wydarzenie roku przez opiniotwórczą prasę "Golf on life".

Firma ta obecnie stosuje w swej działalności podstawowej innowacyjne technologie (innowacje procesowe), udostępniając swoim klientom technologie informatyczne niestosowane dotychczas w Polsce, a na świecie wykorzystywane krócej niż 3 lata. W związku z dynamicznym rozwojem rynku usług dla golfa - technologie te cechuje wysoki potencjał rynkowy. W szczególności jest to aplikacja "Handicap tracker" (systemem umożliwiający ewidencję punktów zdobywanych przez zawodowych graczy i amatorów, przez co automatycznie ustala ich pozycję w grze w golfa (handicap). Składa się z części internetowej będącej bazą danych i systemem analizy statystyk, oraz z oprogramowania na urządzenia mobilne umożliwiającego wprowadzanie tych danych bezpośrednio na polu golfowym).

Opis Projektu

Pierwszy wniosek o przyznanie wsparcia został złożony na początku działalności firmy w styczniu 2005 roku, w ramach programu Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw. Projekt obejmował zakup usług doradczych u akredytowanego wykonawcy usług, którego zadaniem było:

  • opracowanie biznes planu inwestycji,
  • opracowanie studium wykonalności inwestycji,
  • przygotowanie wniosku o finansowanie zewnętrzne.

Usługa doradcza określała przygotowanie dokumentacji planowania inwestycyjnego w celu wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa na rynku europejskim. Obszar planowanych działań inwestycyjnych to głównie środowisko informatyczne. Na poziomie przedsiębiorstwa zostały rozpoznane następujące potrzeby związane z realizacją projektu:

  • zdobycie przewagi konkurencyjna,
  • spełnienie wymagań graczy,
  • wzrost satysfakcji klientów,
  • rozszerzenie rynków zbytu,
  • poprawa marketingowego wizerunku firmy,
  • podniesienie wiarygodności i zaufania u klientów oraz partnerów,
  • poprawa adaptacyjności i elastyczności w funkcjonowaniu,
  • zapewnienie integracji działań,
  • kreowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej i uzyskanie efektu kreacji postaw innowacyjnych;

Przeprowadzona w biznes planie analiza marketingowa pozwoli udoskonalić ofertę handlową poprzez lepsze jej dostosowanie do potrzeb odbiorców. Sporządzona analiza ekonomiczno-finansowa umożliwiła uzyskanie potwierdzenia, czy przedsiębiorca jest w stanie wdrożyć planowany projekt inwestycyjny.

Opis dotacji

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyznała firmie dotację w wysokości 4 500 EUR, na realizację projektu doradczego w wysokości 9 000 EUR z funduszy przedakcesyjnych Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw. Projekt uwzględniał wyłącznie działania kwalifikowane, a dofinansowanie projektu w 50 % poniesionych kosztów przyczyniło się do zrealizowania planowanych inwestycji.

Rola doradcy Talento

Talento-fundusze europejskie aktywnie uczestniczyło w realizacji projektu doradczego, począwszy od wstępnej analizy potrzeb, przez przedstawienie możliwości pozyskania dotacji, aż do zakwalifikowania do funduszy przedakcesyjnych Phare 2002. Kluczową rolę odegrało Talento na etapie profesjonalnego przygotowania wniosku o przyznanie wsparcia, a także całej dokumentacji konkursowej, w taki sposób aby spełnić kryteria formalne i merytoryczno-techniczne programu.

Sukces w projekcie doradczym uzależniamy w dużej mierze od jakości usług jakie oferuje firma doradcza , szczególnie istotne jest:

  • monitorowanie terminów,
  • przygotowanie raportów z realizacji projektu,
  • przygotowanie wniosku o płatność,
  • przygotowanie beneficjenta do kontroli Regionalnej Instytucji Finansującej przed wypłatą dotacji.

Rola firmy doradczej jest kluczowa w procesie pozyskania dotacji i rozliczenia. W tym celu niezmiernie ważna była dobrze układająca się od samego początku współpraca pomiędzy beneficjentem a firmą doradczą. W dużej mierze jest ona zależna od chęci współpracy z przedsiębiorcą ubiegającym się o przyznanie wsparcia.

Skutki dotacji

Dotacja w wysokości 4 500 EUR przyczyniła się do zakupu profesjonalnej usługi doradczej w zakresie planowania inwestycyjnego, a w konsekwencji umożliwiła realizację projektu inwestycyjnego.

Najbardziej mierzalne oddziaływanie projektu na firmę to: realizacja projektu inwestycyjnego, wzrost liczby zamówień, wzrost liczby pracowników, obniżenie kosztów jednostkowych, poprawa oferty handlowej.

Wszystkie te długookresowe cele udało się firmie osiągnąć. Przedsięwzięcie w znaczący sposób przyczyniło się do rozwoju przedsiębiorstwa pozwoliło na umocnienie pozycji konkurencyjnej i dostosowanie struktury do potrzeb rynku.

Podobne artykuły:

Talento - Fundusze Europejskie