Certyfikat językowy w cenie

Certyfikat językowy w cenie    nf.pl

Certyfikaty językowe zdobywają coraz młodsze osoby. Doskonale zdają sobie sprawę z tego jakie przynoszą korzyści. Odpowiedni certyfikat pozwala automatycznie zaliczyć lektorat na studiach, otwiera drzwi zagranicznej uczelni i umożliwia podjęcie atrakcyjnej pracy oraz awans. Poza tym umiejętność posługiwania się językami obcymi czyni atrakcyjniejszym.

Z doświadczeń szkół językowych wynika, że co roku wzrasta liczba zdających egzaminy językowe i przygotowujących się do nich słuchaczy. Większość uczących się już na początku nauki zakłada uzyskanie w konkretnym czasie określonego certyfikatu językowego. Znajomość języków jest dziś trendy. Modne jest także posiadanie co najmniej jednego z najpopularniejszych świadectw językowych.

Certyfikaty językowe Cambridge ESOL na około 200 polskich uczelniach pozwalają na zaliczenie lektoratu z języka obcego. Na wielu uczelniach państwowych oraz społecznych z egzaminów wstępnych lub końcowych zwalnia także certyfikat językowy LCCI i TELC. Świadectwo językowe przydaje się też jeśli chcemy podjąć studia za zagranicą.

Egzaminy językowe, do których można przystąpić w renomowanych szkołach językowych w kraju uznawane są przez większość instytucji i firm na całym świecie. Dla pracodawców są natomiast bardzo wygodnym narzędziem pozwalającym zweryfikować deklarowaną przez kandydatów znajomość języków.

- Pracodawcy najczęściej są doskonale zorientowani jakie kompetencje wiążą się z posiadanymi przez aplikantów dyplomami językowymi. Najbardziej interesujące dla nich są certyfikaty językowe potwierdzające znajomość biznesowego angielskiego. W Profi-Lingua można zdawać egzaminy: TELC, LCCI oraz Cambridge ESOL. Na kursach przygotowujących do nich, poza wiedzą merytoryczną, uczymy technik egzaminacyjnych oraz tzw. psychologii zdawania. Na zajęciach przeprowadzane są egzaminy próbne podczas, których wykorzystujemy materiały egzaminacyjne i symulujemy sytuacje zbliżone do tych, z którymi zdający spotkają się podczas egzaminu. Pozwala im to później słuchaczom uniknąć błędów - mówi Ewa Trębska-Zozula, dyrektor ds. Studiów ze Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua.

Najpopularniejsze egzaminy

Egzamin LCCI sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesowym. Największym zainteresowaniem cieszy się wśród pracowników różnego rodzaju firm i korporacji oraz studentów kierunków ekonomicznych. Honorowany jest w ponad 80 krajach przez pracodawców, uczelnie i instytucje finansowe.

Certyfikat TELC ocenia poziom umiejętności komunikowania się i ogólną wiedzę językową. Popularny wśród uczniów szkół średnich, studentów i pracowników administracji, od których często wymagane jest posiadanie certyfikatu na poziomie B1 lub B2. Uznawany przez administracje państwowe, instytucje publiczne i gospodarcze, w tym Izby Przemysłowo-Handlowe, w krajach Unii Europejskiej.

Świadectwo TOEFL – egzamin wymagany od kandydatów na anglojęzyczne uczelnie oraz pracodawców.

Certyfikaty Cambridge FCE, CAE, CPE to popularne egzaminy ogólnojęzykowe, uznawane zarówno w kręgach akademickich, jak i zawodowych.

Do najbardziej znanych niemieckich certyfikatów należą ZD , ZMP, ZOP.

We wszystkich krajach Europy możliwe jest porównywanie rezultatów nauki języków obcych dzięki wprowadzeniu przez Radę Europy jednolitego systemu oceny. Jest nim dokument Common European Framework of Reference for Languages (CEFR – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego). Określa stopnień zaawansowania językowego opisywany przez dany certyfikat. Korzystają z niego osoby odpowiedzialne za zatrudnianie pracowników, które dotąd miały problem z oceną umiejętności językowych wynikających z różnych certyfikatów.


Profi-Lingua Wrocław