Chcesz znaleźć pracę? Wybierz praktyczne studia

Chcesz znaleźć pracę? Wybierz praktyczne studia www.sxc.hu

Studia praktyczne dają większą możliwość znalezienia pracy. Rynek potrzebuje absolwentów informatyki, grafiki komputerowej czy kosmetologii.

Dla pracodawców bardzo ważne jest praktyczne przygotowanie absolwentów do zawodu, które studenci zdobywają głównie na zajęciach w specjalistycznych laboratoriach.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ma aż 70 specjalistycznych laboratoriów. Studenci finansów i rachunkowości, ekonomii, a także odrębnej ścieżki kształcenia biznes międzynarodowy mają zajęcia praktyczne w laboratorium finansowym. Przyszli finansiści dokonują skomplikowanych operacji finansowych przez symulowanie warunków pracy maklera, brokera, dealera walutowego i analityka finansowego. Laboratorium jest wykorzystywane m.in. na zajęciach z: zarządzania portfelem inwestycyjnym, analizy technicznej rynków finansowych, inżynierii finansowej i na warsztatach inwestycyjnych.

Podobne artykuły:

- To jedna z pierwszych takich inicjatyw w Europie Środkowo-Wschodniej. Profesjonalny sprzęt umożliwia inwestowanie wirtualnych pieniędzy oraz łatwe i komfortowe posługiwanie się oprogramowaniem finansowym i wykresami cenowymi – tłumaczy dr Andrzej Cwynar, dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ.

Dla asów wywiadu

Przyszli pracownicy służb mundurowych, firm detektywistycznych i ochroniarskich poznają tajniki informatyki śledczej w laboratorium kryminalistyki. W pracowni odbywają zajęcia z kryminalistyki i kryminologii na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Studenci uczą się praktycznego zastosowania: taktyki, techniki, strategii i metodyki kryminalistycznej. Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z Komendantem Głównym Policji i ściśle współpracuje z Laboratorium Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Stosując metody z informatyki śledczej studenci bezpieczeństwa wewnętrznego i informatyki uczą się odzyskiwania i analizowania danych w laboratorium wyposażonym m.in. w najbardziej ceniony na świecie program do informatyki śledczej EnCase Forensic, na jakim pracują np. jednostki dochodzeniowe, wojsko i wywiad. - Laboratorium wyposażone jest też w przenośne zestawy do informatyki śledczej i analiz śledczych telefonów, PDA, nawigacji itp. Służy do odzyskiwania informacji z telefonów komórkowych oraz kart SIM– wyjaśnia dr Mariusz Wrzesień, Prodziekan Wydziału Informatyki Stosowanej w WSIiZ.

Grafika komputerowa w jednym palcu

Z myślą o przyszłych grafikach komputerowych, montażystach, animatorach i programistach grafiki WSIiZ utworzyła innowacyjne laboratoria IT. Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej na specjalności grafika komputerowa w mediach oraz studenci informatyki zdobywają w nich praktyczne umiejętności. W laboratorium wirtualnej rzeczywistości i przetwarzania obrazu uczą się tworzenia modeli trójwymiarowych oraz animacji i montażu filmów 2D i 3D z efektami specjalnymi. Tworzą grafiki do gier komputerowych, programują wirtualne spacery. Imponujące wyposażenie laboratorium to: jedyna w Polsce wirtualna jaskinia 3D, 18 stacji kompleksowo wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie do tworzenia grafiki. Na wyposażeniu jest też studio motion capture do przenoszenia ruchu z aktora na postaci wirtualne oraz drukarka trójwymiarowa do tworzenia rzeczywistych modeli zaprojektowanych w wirtualnej przestrzeni. W sali znajduje się też profesjonalne studio fotograficzne.

Podobne artykuły:

W laboratorium grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej prowadzone są zajęcia z obróbki wideo, składania materiałów filmowych, edycji grafiki rastrowej i wektorowej. Sprzęt umożliwia także prace w programach do grafiki trójwymiarowej. Studenci zdobywają wiedzę potrzebną do pracy w studiach graficznych lub filmowych. Przygotowujemy przyszłych grafików 2D i 3D, montażystów wideo. Laboratorium wyposażone jest w najnowsze oprogramowanie do edycji zdjęć, tworzenia grafik wektorowych, składu i innych działań związanych z grafiką 2D oraz do tworzenia grafiki 3D.

Praktyka na kosmetologii, zdrowiu i turystyce

Dla studentów zdrowia publicznego i informatyki uczelnia oferuje zajęcia w laboratorium zdalnej diagnostyki medycznej. Studenci uczą się, jak zastosować systemy komputerowe i teleinformatyczne w medycynie. Laboratorium  wyposażone jest m.in. w system teleinformatyczny do zdalnego monitorowania parametrów pacjenta, Eye-tracker do diagnozowania zaburzeń mentalnych oraz syntezer częstotliwości, oscyloskopy, oprogramowanie wirtualnego laboratorium systemów pomiarowych (LabView).

Do dyspozycji studentów kosmetologii i zdrowia publicznego są w nowoczesne laboratoria: Hodowli Tkanek i Komórek oraz Laboratorium Immunologii i Alergologii, Laboratorium Kosmetologii, Biologii i Mikrobiologii oraz Laboratorium Chemii Kosmetycznej. - Dobrze przygotowany kosmetolog musi mieć wiedzę o mechanizmach oddziaływania kosmetyku i leku na żywą tkankę. Laboratoria są wyposażone w sprzęt niezbędny do hodowli tkanek ssaczych i urządzenia do testów immunologicznych i biochemicznych – wyjaśnia prof. Stanisław Wołowiec, dziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu WSIiZ.

Przyszli kosmetolodzy uczą się wytwarzać kosmetyki według własnych receptur i poddają je analizie chemicznej. Uczą się analizy stosowanego surowca i wytwarzania nowego. Studenci kosmetologii i specjalności kosmetologia ogólna na zdrowiu publicznym wykonują też zabiegi pielęgnacyjne na najwyższej klasy urządzeniach, jakie posiadają najlepsze gabinety kosmetyczne.

Studenci turystyki i rekreacji korzystają z zaawansowanych systemów rezerwacyjnych Amadeus, jakich używają największe linie lotnicze świata (m.in. British Airways, Lufthansa). Laboratorium oferuje najwyższy poziom rezerwacji on-line w samolotach, hotelach i firmach rent-a-car. 

Prawdziwy raj dla informatyków i programistów

W Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ jest 17 innowacyjnych laboratoriów zaawansowanych technologii teleinformatycznych, które kształcą przyszłych informatyków i programistów. Są tam  m.in. laboratoria: automatyki i robotyki, inżynierii oprogramowania, inteligentnych systemów informacyjnych oraz pracownie: akustyki i przetwarzania dźwięku, zaawansowanych technologii sieciowych i bezprzewodowych, projektowania sieci komputerowych i teleinformatycznych oraz laboratorium fizyki optoelektroniki i miernictwa telekomunikacyjnego (światłowody).

- Studenci poznają nowoczesne technologie stosowane we współczesnych sieciach teleinformatycznych. Uczą się projektowania, administrowania i zarządzania sieciami komputerowymi, a także bezpieczeństwa sieciowego. Uczestniczą w autoryzowanych szkoleniach prowadzonych w laboratorium uzyskując certyfikaty CISCO, honorowane na całym świecie - wyjaśnia dr inż. Janusz Kolbusz z Katedry Elektroniki i Telekomunikacji WSIiZ. 

Podobne artykuły:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie