Chrońmy płeć piękną

Chrońmy płeć piękną nf.pl

Według danych Komisji Europejskiej zawodowo pracuje mniej niż połowa Polek. Ale nawet gdyby w firmie byłą tylko jedna, to i tak na pracodawcy ciążą związane z tą sytuacja obowiązki. Gdy pracownica przynosi zaświadczenie o ciąży, wiele się zmienia, bo kodeks pracy zapewnia jej szczególną ochronę. Gdy pracodawca otrzyma to zaświadczenie, musi na przykład udzielać kobiecie zwolnień na badania, jeśli pracownica nie może ich wykonać poza godzinami pracy. Nie trzeba mówić pracodawcy o ciąży. Ale jeśli kobieta chce korzystać z przysługujących jej udogodnień, to odmienny stan powinna potwierdzić zaświadczeniem lekarskim. To ważne ze względu na przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Kobietę w ciąży lub na urlopie można zwolnić tylko w dwóch wypadkach: albo przez rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w razie naruszenia obowiązków pracowniczych albo, gdy firma jest likwidowana lub została postawiona w stan upadłości. Poza tym nie wolno wypowiedzieć ani rozwiązać umowy. Wypowiedzenie nie skutkuje również wtedy, gdy pracownica otrzymała je przed zajściem w ciążę, ale termin rozwiązania umowy przypada na ten właśnie czas. Przepisy nie chronią tylko kobiet zatrudnionych na przekraczający miesiąca okres próbny. Pracownica po urlopie macierzyńskim ma zagwarantowany powrót na poprzednie stanowisko, a jeśli to niemożliwe na równorzędne. Poza tym po urlopie macierzyńskim ma prawo do urlopu wypoczynkowego, a następnie do bezpłatnego urlopu wychowawczego, który może trwać nawet trzy lata. Nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych i w nocy rodzica (także ojca), który wychowuje dziecko do lat czterech.. W roku przysługują również dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem do lat czternastu. Pracodawca musi wyrazić zgodę, jeśli pracownik poprosi o obniżenie wymiaru pracy, na przykład do pół etatu przez okres, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Kobiety w ciąży nie mogą pracować m.in. • W pozycji wymuszonej, • W pozycji stojącej łącznie ponad trzy godziny, • W nagłych zmianach temperatury, • Na wysokości, w wykopach, w zbiornikach otwartych, • Przy taśmie, • Jako nurek, • Na stanowiskach związanych z ryzykiem zakażenia wirusem, • Na stanowiskach związanych z ryzykiem ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego.

PRoto.pl