Co cechuje polską kulturę przywództwa?

Co cechuje polską kulturę przywództwa? nf.pl

Wyniki Badania Kultury Przywództwa w Polsce przeprowadzonego w ramach programu Talent Club.

Polacy to indywidualiści. Wbrew powszechnej opinii nie są społeczeństwem przywiązanym do podziału zadań na typowo kobiece i męskie. Niechętnie poddają się władzy zwierzchniej, a decyzje podejmują raczej indywidualnie niż grupowo.

W dostępnych publikacjach i badaniach Polska była zazwyczaj plasowana w gronie kultur męskich – „Wydawało się, że w umysłach Polaków silnie zakorzeniony jest podział na zadania typowo kobiece i męskie. Rolą mężczyzny było robienie kariery i zdobywanie środków na utrzymanie domu, a rolą kobiety opieka nad domem i rodziną.”- mówi Romeo Grzębowski, koordynator badania i ekspert programu Talent Club.

Badania przeprowadzone pod koniec 2008 roku przez Extended DISC wykazały zupełnie inny trend. – „We wszystkich badanych branżach, preferowana kultura przywództwa miała charakter kobiecy. Według respondentów mężczyźni mają prawo być emocjonalni, a kobiety, wbrew stereotypom, mogą osiągać sukces, nawet w typowo męskich zawodach” - wyjaśnia Romeo Grzębowski.

Branże, które szczególnie preferowały kobiecość w kulturze przywództwa to opieka zdrowotna, ale również przemysł i IT. Stosunkowo najbardziej męską kulturę preferują takie branże jak handel, finanse i ubezpieczenia.

W większości prowadzonych do tej pory badaniach polska kultura narodowa była bliżej kultur indywidualistycznych. Potwierdziło to badanie Extended DISC. Interes jednostki jest w Polsce nadrzędny wobec interesu grupy. Polacy wolą działać indywidualnie, z dużą dozą niezależności i wolności, a decyzje podejmują chętniej samodzielnie niż grupowo. Badanie Kultury Przywództwa pokazało, że niektóre branże charakteryzują się większym indywidualizmem od innych.

Pracę zespołową, wspólne podejmowanie decyzji, bezpieczeństwo zatrudnienia cenią sobie bardziej osoby zajmujące się produkcją, przemysłem i opieką zdrowotną. Samodzielnie pracują Polacy zajmujący się finansami czy ubezpieczeniami. – „Nie dziwią mnie wyniki badania przeprowadzonego przez specjalistów Extended DISC” - mówi Marek Smolarz, Dyrektor Generalny Diners Club Polska, firmy która jest organizatorem programu Talent Club.

– „W firmie zajmującej się finansami, niezwykle ciężko o kompromis. Tu liczy się siła przebicia, samodzielność, ale również indywidualne podejście do problemu oraz umiejętność obrony swoich racji” - dodaje Marek Smolarz.

Wg badań prof. Hofstede Polska to kraj o „wysokim natężeniu unikania niepewności”. Oznacza to, że Polacy chętnie ujmują wszystko w ramy przepisów np. tworzy się setki regulacji i procedur. Zazwyczaj prowadzi to do tworzenia wielu regulacji prawnych, które są bezsensowne, niespójne, a nawet dysfunkcyjne. W efekcie przepisy te są zazwyczaj omijane przez społeczeństwo. Badania Extended DISC pokazały, że w polskim biznesie preferowana jest raczej kultura niskiego unikania niepewności, czyli ograniczanie zbędnych regulacji. Można zaryzykować hipotezę, że wyniki te byłyby skrajnie odmienne, gdyby badanie obejmowało przedstawicieli administracji publicznej w Polsce, która słynie z przeregulowania.

„Profesor Hofstede w swojej publikacji pt. Kultury i organizacje – Zaprogramowanie umysłu ukazuje Polskę jako kraj o wysokim dystansie do władzy” - mówi Romeo Grzębowski - „Przejawia się to choćby w społecznym dążeniu do centralizacji władzy, tworzeniu coraz to nowych instytucji kontrolujących codzienne życie czy powszechnej akceptacji dla przywilejów i oznak statusu” - wyjaśnia.

Eksperci Extended DISC dowiedli, że wysokim natężeniem dystansu do władzy charakteryzują się tylko Polacy pracujący w służbie zdrowia. Pozostałe branże nie aprobują zbyt dużych przywilejów, preferowana jest w nich równość i płaskie struktury organizacyjne.

Wyniki Badania Kultury Przywództwa w Polsce wśród uczestników programu Talent Club pokazują zupełnie inny obraz Polaków, niż prezentowane do tej pory badania naszej kultury narodowej. Opisują polską kulturę przywództwa jako najbardziej zbliżoną do kultury takich krajów jak: Kanada, Norwegia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, czy Irlandia. Za to najdalej nam do kultur w takich krajach jak: Japonia, Brazylia, Francja, Niemcy, Włochy, czy Singapur.


Badanie Kultury Przywództwa zostało przeprowadzone metodą ankiety internetowej na stronie www.talenclub.pl. W badaniu wzięło udział 1245 osób. W badaniu wykorzystano kwestionariusz zaprojektowany przez Extended DISC i sprawdzony wielokrotnie w badaniu kultury przywództwa w innych krajach. Badanie opiera się na wymiarach kultury zdefiniowanych przez prof. Geerta Hofstede (opisanych m.in. w wydanej w Polsce książce: Kultury i organizacje – Zaprogramowanie umysłu) oraz zestawieniu ich ze stylami zachowań określonymi w modelu Extended DISC. W ten sposób powstał pewien w miarę prosty model pozwalający porównywać do siebie kulturę przywództwa w różnych krajach.

Fleishman-Hillard Polska