Co Polacy sądzą o telemarketingu?

Co Polacy sądzą o telemarketingu? nf.pl

Wyniki badania przeprowadzone przez Fundację Obserwatorium Zarządzania w ramach projektu piątej edycji Siły Telemarketingu dowodzą, że społeczeństwo nie ma zbyt przychylnego nastawienia do promocji usług przez telefon.

Aż 58% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że jest to natarczywa forma promocji, a tylko co trzeci badany (30%) jest zdania, że dzięki telemarketingowi, można uzyskać pełne informacje na temat produktów i usług. Świadczy to o nie najlepszych bezpośrednich doświadczeniach w kontakcie osób badanych z infoliniami oraz obsługą klienta. Jedynie 14% badanych wskazuje, że telemarketing to wygodna forma zakupu produktów i usług. Jeszcze mniejszy odsetek osób zgadza się ze stwierdzeniem, że produkty oferowane przez telefon są tańsze, niż te oferowane w tradycyjny sposób. Z kolei blisko połowa badanych uważa, że kontakt telefoniczny z biurami obsługi pozwala załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu a 40% twierdzi, że kontakt telefoniczny pozwala zaoszczędzić czas.

Przy opracowaniu projektu badawczego Siła Telemarketingu 2009 wzięto pod uwagę również opinie przedstawicieli przedsiębiorstw wykorzystujących w swoich działaniach telefoniczny kontakt z klientem. Jedno z pytań jakie zadano tej grupie dotyczyło określenia form promocji i sprzedaży produktów stosowanych przez ich firmę w bieżącym roku? Okazuje się, że pod względem promocji i sprzedaży produktów i usług stosowanych w przedsiębiorstwach, znacząco wzrosło użycie telemarketingu (z 45% do 67%).  Rzadziej niż w poprzednim pomiarze, wskazywano natomiast na korzystanie z reklam ulicznych i billboardów (spadek z 32% do 22%) oraz reklam w czasopismach i gazetach codziennych (spadek z 51% do 46%). Wyniki dla pozostałych sposobów komunikacji i sprzedaży nie zmieniły się znacząco. Na pierwszym miejscu nadal wymieniana jest reklama w Internecie (70%).

 

Stosowane formy promocji i sprzedaży.

telemarketing,telesprzedaż,call center, contact center, badanie, raport, sila telemarketingu, 2009, 2010

Pyt.: „Które formy promocji i sprzedaży produktów i usług Pana(i) firma stosuje w roku bieżącym?”, badanie przeprowadzone na decydentach CC, 2009 rok - N=140, 2008 rok - N=406.

 

Projekt Siła Telemarketingu obejmuje badanie, raport, konferencję i warsztaty. Piąta edycja projektu zrealizowana została przez Nowoczesną Firmę - portal wiedzy dla biznesu przy współpracy z Fundacją Obserwatorium Zarządzania i portalem Gazeta.pl - partnerami badania. Do współpracy merytorycznej przystąpiły zarówno międzynarodowe, jak i polskie organizacje. Partnerami merytorycznymi były: Europejska Federacja Marketingu Bezpośredniego FEDMA, Stowarzyszenie Managerów Call Center, Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego i Program Certyfikujący Firma Przyjazna Klientowi. Partnerami projektu zostały cenione na rynku firmy: Altar i Randstad, sponsorem była firma Thulium, natomiast partnerem medialnym projektu został Outsourcing Magazine.

Badanie przeprowadzone zostało we wrześniu 2009r. Przy opracowaniu projektu badawczego wzięto pod uwagę opinię przedstawicieli przedsiębiorstw wykorzystujących w swoich działaniach telefoniczny kontakt z klientem. Ankieta skierowana została zarówno do kadry kierowniczej, jak i pracowników działów Contact i Call Center. Równolegle prowadzone było również badanie społeczeństwa, potencjalnych klientów korzystających z usług telemarketingowych, uwzględniające ich opinie na temat działań telemarketingowych. W sumie we wszystkich badaniach prowadzonych w ramach projektu wzięło udział 962 respondentów.

Co pokażą wyniki tegorocznej wdycji Siła Telemarketingu 2010?