Co wpływa na wyższą wytrzymałość konstrukcji stalowych?

Co wpływa na wyższą wytrzymałość konstrukcji stalowych? nf.pl

Co powoduje, że rusztowanie systemowe GBG P70 (systemem kompatybilny z Plettac) jest wytrzymałe na duże obciążenia? Odpowiedź tkwi w konstrukcji ramy oraz w zastosowanej stali do wykonania rusztowania. Co wyróżnia ramę GBG P70 o wymiarach 200x70? Mocno charakterystycznym rozwiązaniem w ramie GBG P70 jest zastosowanie profilowanych, wykonanych z pręta ciągnionego sworzni do połączenia z podestem. Dzięki temu specjalnemu wgnieceniu na obwodzie sworznia powstają krawędzie korzystne do położenia spoiny pachwinowej o dużej wytrzymałości. Taka konstrukcja zapewnia uzyskanie bardzo dobrych wyników w kluczowym badaniu rusztowania na tzw. sztywność płaszczyzn poziomych i przewyższa parametrami technicznymi dotychczas stosowane rozwiązania. Jaka stal jest wykorzystywana do produkcji rusztowania? W ramach rusztowania GBG P70 zastosowano rury ze stali o znacznie podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Stal na rury, których użyto w gat. S355JRH produkcji ArcelorMittal Poland S.A., uzyskuje granicę plastyczności na poziomie 460 – 470 N/mm2 (MPa), podczas gdy w dotychczas używanych rurach na stójki stal miała granicę plastyczności 235 – 240 N/mm2 (MPa). Dzięki wykorzystaniu tak dobrego materiału, możliwe jest zastosowanie rur o grubości ścianki 2,7 mm, na co pozwala najnowsza norma europejska dotycząca rusztowań: PN-EN 12810-1:2010. Przywołana norma w p. 6.2.2 opisuje powiązanie grubości ścianki rury fi 48,3 mm z granicą plastyczności stali, z której jest wykonana. Takie rozwiązanie powoduje, że rama w opisywanym wykonaniu jest lżejsza o ok. 2 kg i posiada lepsze parametry niż tradycyjna, wykonana ze stali S235JRH. Ponadto Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na podstawie ekspertyz wykonanych w laboratorium stwierdził, że rusztowanie GBG P70 spełnia wymagania rozporządzenia z dnia 6.02.2003 r. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Ośrodek certyfikacji IMBiGS potwierdził jednocześnie, że rusztowanie GBG P70 stanowi wyrób dopuszczony do obrotu jako wyrób bezpieczny w rozumieniu art. 4 pkt. 1 i art. 6 pkt. 1 Ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Certyfikat upoważnia firmę Global Business Group do oznaczenia Znakiem bezpieczeństwa "B" odpowiednich wyrobów.

Janusz Natkaniec