Coaching menedżerski - proces rozwoju potencjału zawodowego

Coaching menedżerski - proces rozwoju potencjału zawodowego nf.pl

Menedżerowie nie mają dziś łatwego zadania. Muszą nieustannie podwyższać swoje kompetencje nie tylko w dziedzinie w której się specjalizują, lecz także w obszarze zarządzania ludźmi. Istnieje wiele dróg rozwoju zawodowego i zwiększania efektywności wykonywanych obowiązków. Jednak metodą, która w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność jest coaching. Coaching menedżerski można zdefiniować jako proces rozwoju potencjału zawodowego.

To skuteczna metoda wywoływania zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Istnieją dwa główne typy coachingu dla menedżerów: executive coaching - skierowany do średniej i wyższej kadry zarządzającej - prezesów, dyrektorów, top menedżerów i właścicieli firm oraz coaching menedżerski - rozumiany jako wykorzystanie elementów coachingu w relacji menedżera z podwładnymi. Celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań oraz bardziej świadome wykorzystanie predyspozycji i wiedzy menedżerów.

- Menedżer zarządzający zespołem powinien nie tylko posiadać kompetencje związane z zarządzaniem ludźmi - umiejętność komunikowania, delegowania, czy motywowania pracowników, lecz również nieustannie je rozwijać. Coaching jest nową jakością doskonalenia umiejętności menedżerskich oraz służy nadawaniu kierunku rozwojowi zawodowemu - powiedziała dr Lidia Czarkowska z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert programu edukacyjnego dla kadry menedżerskiej Talent Club.

Źródło: Bankier.pl

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów