Czas na elastyczność

Czas na elastyczność nf.pl

Systemy ERP rozwinęły się z systemów MRP przez MRP II. Obecnie ERP wkracza w następną fazę rozwoju – rynek z mocnym biciem serca czeka na rok 2007, kiedy to ma pojawić się nowe rozwiązanie firmy Oracle, jednego z liderów rynku. Jednak tendencje rozwojowe systemów są już od kilku lat widoczne. Powszechnie bez definicji standardu ERP uważa się zintegrowane funkcjonalności: finanse, controlling, kadry i płace, logistykę, produkcję. W ciągu kilku ostatnich lat ERP zostal wzbogacony o CRM, który stał się jego zintegrowanym modułem. Często też w „standardzie” są: elektroniczny obieg dokumentów i obszar transportu. Takie integrowanie nowych modułów to rozwój pionowy ERP. Drugi kierunek to rozwój poziomy, który polega na rozszerzaniu funkcjonalności istniejących już modułów, np. moguł kadrowy rozszerzono na HR. Specjalizuje się też system dla konkretnych branż, do których dostosowuje się dane funkcjonalności. Specjaliści twierdzą, że w systemach ERP nie będzie żadnej rewolucji. Ich rozwój jest ewolucyjny, firmy starają się unowocześniać swój system na bieżąco, np. regularnie co dwa lata wypuszczać na rynek nową wersję, bardziej elastyczną od poprzedniej i wzbogaconą o nowe technologie. Ta nadmieniona elastyczność jest głównym kierunkiem rozwoju, na jaki wskazują eksperci. Dąży się do łatwiejszej integracji między różnymi systemami oraz coraz większego wykorzystania nowych technologii wekowych, które zapewniają dostęp do systemu z sieci, z każdego miejsca na Ziemi. Przyszłością tutaj są portale, gdyż Internet daje możliwość połączenia komputerów, dokumentów, pracowników, klientów i produktów. Przyszłościowe są też z pewnością specjalizacje i systemy hybrydowe. Specjaliści twierdzą też, że większego znaczenia nabiorą rozwiązania już znane, ale marginalne bądź traktowane po macoszemu: CRM, zarządzanie łańcuchem dostaw, Lean Manufacturing czyli wytwarzanie odchudzone, teoria ograniczeń, workflow czy knowledge management (automatyzacja procesów administracyjnych czy zarzadzanie wiedzą). Mimo znanych i widocznych tendencji oczekiwanie na aplikację Oracle jest wyczuwalne. Projekt o roboczej nazwie Fusion ma być tani i łatwy we wdrożeniu i utrzymaniu. Ma łączyć najlepsze rozwiązania systemów Oracle: Oracle E-Business Suite, JDEdwards i PeopleSoft. W całości Fusion ma być oparty na architekturze SOA (Service Orientem Architecture).

PRoto.pl