Czy na świecie zabraknie wody pitnej?

Czy na świecie zabraknie wody pitnej? shutterstock

Opublikowany w marcu 2015 roku raport Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazuje na alarmujące niedobory wody pitnej na świecie.

Eksperci prognozują, że do połowy XXI wieku zapotrzebowanie na słodką wodę wzrośnie o 55 proc., podczas gdy jej rezerwy stale się zmniejszają. Czy to oznacza, że będziemy walczyć z brakiem czystej wody?

Wyniki raportu ONZ

Eksperci ONZ oszacowali, że w ciągu najbliższych 15 lat ludzkość może doświadczyć poważnych niedoborów wody pitnej. Brakować będzie nawet do 40 proc. czystej wody. Do takiej sytuacji przyczyniają się zmiany klimatyczne, wywołujące zaburzenia w dotychczasowych wzorcach opadów, a także wzrost liczby mieszkańców naszej planety. Do 2050 roku ludzkość będzie liczyła ponad dziewięć mld, a co za tym idzie, znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na wodę do użytku osobistego, przemysłowego i rolnego. Podziemne zasoby wody pitnej, stanowiące 0,6 proc. wszystkich zasobów wody na Ziemi, zaczynają się wyczerpywać. Czysta woda jest zaś nam wszystkim niezbędna do życia i rozwoju.

Jeśli obecne trendy w konsumpcji wody się nie zmienią, to już niebawem, w 2030 roku, zaledwie 60 proc. populacji będzie mieć do niej dostęp w odpowiednich ilościach. Państwa na całym świecie muszą przyzwyczajać swoich obywateli do oszczędzania wody oraz inwestować w technologie pozwalające na to, aby woda pitna była pozyskiwana nie tylko z wód głębinowych i opadowych, lecz mogła być produkowana także w inny sposób.

Metody odzyskiwania wody pitnej

Ziemia nazywana jest „błękitną planetą” z uwagi na fakt, że trzy czwarte jej powierzchni zajmuje woda, zgromadzona głównie w postaci mórz i oceanów. Jedną z metod pozwalających na pozyskiwanie wody do picia może być odsalanie wody. Duże możliwości daje tutaj chemia. W projekty pozwalające na zapewnienie dostępności wody pitnej wszędzie tam, gdzie już teraz jej brakuje, angażuje się np. firma BASF. Naukowcy opracowali m.in. środki dyspergujące, służące do kontroli osadzania się kamienia kotłowego. Ich zadaniem jest zapobieganie odkładaniu się osadów, przez co urządzenia do odsalania wody morskiej mogą działać dłużej i bardziej efektywnie. Proces odsalania pozwala na pozyskanie czystej wody z wody morskiej. W przyszłości to właśnie morza i oceany mogą stać się cennym, w praktyce niewyczerpalnym źródłem wody pitnej.

Odsalanie wody jest ważne w perspektywie uzupełniania jej źródeł do konsumpcji, ale trzeba jednocześnie chronić zasoby wody pitnej w krajach, które tego potrzebują. Na przykład w RPA jej zasoby są niewielkie – połowa pochodzi z zaledwie osiem proc. jego powierzchni lądowej, a 40 proc. wody pitnej zapewniają RPA Góry Smocze.