Czym są parametry serwera?

Czym są parametry serwera? Image courtesy of Danilo Rizzuti/ FreeDigitalPhotos.net

Wiedza odnośnie możliwości wykorzystania poszczególnych parametrów serwera pozwoli określić jeszcze w fazie wyboru, jaka usługa będzie najbardziej odpowiednia dla potrzeb użytkownika.

Serwer to usługa, która coraz powszechniej jest wykorzystywana, zarówno przez firmy, jak i osoby prywatne. Jest on bowiem niezbędny, aby strona WWW mogła funkcjonować. Stwarza także wiele innych możliwości, może być np. platformą wymiany plików lub miejscem archiwizacji firmowej korespondencji elektronicznej.

Wiele osób, zainteresowanych zakupem hostingu, sięgając do jego specyfikacji nie rozumie opisanych w niej parametrów. Są one całkiem obce dla większości osób niezwiązanych z branżą informatyczną. Informacje zawarte w opisie usługi mogą wydawać się całkiem poprawne i korzystne, jeżeli dana osoba nie wie, jakie istnieją inne opcje w ramach usług oferowanych przez innych usługodawców. Dlatego warto wiedzieć, co oznaczają techniczne opisy zawarte w specyfikacji hostingu i w jaki, bezpośredni sposób mogą przełożyć się na wykorzystanie usługi.

Podobne artykuły:

Powierzchnia dyskowa

Jest to jeden z głównych parametrów serwera. Innymi słowy, jest to pojemność danego hostingu, czyli ilość wszystkich materiałów, które mogą zostać zamieszczone w ramach usługi. Powierzchnia serwera jest wykorzystywana na kilka sposobów. Nie tylko jako miejsce, z którego pobierane są wszystkie pliki tworzące stronę WWW – służy również do obsługi kont poczty elektronicznej pracowników, a także jako platforma wymiany plików. W zależności od planowanej liczby materiałów graficznych i multimedialnych (np. pliki muzyczne, filmy, zdjęcia), mających znaleźć się na stronie WWW, użytkownikowi niezbędna będzie usługa o odpowiednim parametrze powierzchni dyskowej.

Jeszcze przed wyborem hostingu, warto przekalkulować jaka pojemność będzie niezbędna na potrzeby firmy. Pod uwagę należy wziąć zarówno pliki systemowe, jak i elementy multimedialne. Warto wiedzieć zatem, ile średnio zajmują elementy tworzone w różnych technologiach. W przypadku zdjęć, istotne jest to, jaką mają rozdzielczość, rozmiar oraz w jakim formacie zostały zapisane. Przykładowo, to samo zdjęcie (1024x768) może zajmować 480 KB w formacie .gif, natomiast 2,25 MB jako mapa bitowa (BMP). Jeżeli jednak na stronie przeważać mają pliki wideo, to przyjąć należy ok. 20 – 25 MB na każde 30 sekund filmu w formacie avi lub 10 – 15 MB w pliku rmvb.

Ważnym aspektem, który zazwyczaj należy wziąć pod uwagę przy wyborze hostingu jest liczba pracowników przedsiębiorstwa. Związane jest to z tym, iż na serwerze znajdują się personalne konta e-mail. Im więcej jest zatrudnionych osób, tym pojemność serwera powinna być obszerniejsza. Jeśli w firmie pracuje 10 pracowników i dla każdego z nich przeznaczona jest 500 MB skrzynka pocztowa, to samo zapotrzebowanie na pocztę elektroniczną wyniesie 5 GB.

Powierzchnia dyskowa zazwyczaj jest automatycznie dzielona przez hostingodawcę na sektory, przypisane do danych usług (np. kont e-mail, stron WWW lub baz danych). W przypadku niektórych serwerów podział ten jest sztywny, co oznacza, że użytkownik nie ma możliwości samodzielnego wprowadzania zmian. Sprawia to, że na jedną usługę może w ramach danej usługi zabraknąć miejsca, natomiast przestrzeń przeznaczona na inną może zostać niewykorzystana w pełni. Coraz więcej usługodawców wprowadza podział powierzchni nowego hostingu, który jednak może być zmieniany przez użytkownika. Oznacza to, iż klient nabywa hosting, którego powierzchnia jest rozdzielona na segmenty odpowiadające poszczególnych usługi, jednak później ma możliwość dostosowania podziału do własnych potrzeb, co dla użytkownika jest opcją najkorzystniejszą.

Transfer danych

Innym, kluczowym parametrem serwera, jest transfer,a a najbardziej istotna jest jego wysokość. W zależności od tego, w jaki sposób będzie wykorzystywany serwer, niezbędna będzie różna wartość parametru. Każde odwiedziny strony WWW zamieszczonej na hostingu wymagają przesłania na komputer Internauty informacji, tworzących dany serwis. W zależności od tego, jak wiele elementów multimedialnych zawiera witryna, zużywana będzie odpowiadająca mu część transferu. Może się więc okazać, że dla „skromniejszej” strony WWW, jednak cieszącej się większą odwiedzalnością odpowiedni będzie serwer o niższym transferze, niż dla witryny zbudowanej w np. w technologii flash, o niższej liczbie odwiedzin. Oprócz strony WWW w przypadku zużycia serwera, należy także wziąć pod uwagę wychodzącą oraz przychodzącą pocztę e-mail. Jeżeli w ramach firmowej poczty elektronicznej często przesyłane są pliki graficzne, .pdf czy dokumenty tekstowe, to wiadomości takie zużywały będą większy transfer, niż sama treść maila, bez załączników. Należy także wziąć pod uwagę, czy serwer wykorzystywany będzie jako platforma wymiany plików pomiędzy pracownikami lub kontrahentami a firmą. Zużycie transferu generowane będzie przez każde zamieszczenie na serwerze lub pobranie z niego elementu. Im wyższa wartość transferu, tym lepiej.

Liczba domen

Przekierowanie domeny to opcja, dzięki której użytkownik określa, na jaki serwer, katalog bądź witrynę wskazywać ma dany adres WWW. W przypadku hostingu, ważne jest to, ile domen może na niego wskazywać. Ma to bezpośrednie przełożenie, na możliwość wykorzystania usługi. Nielimitowana liczba adresów WWW, które mogą zostać przekierowane na hosting pozwala zarówno na przypisanie do jednego serwisu WWW kilku adresów internetowych, jak i na zamieszczenie na serwerze więcej niż jednej strony. Brak limitów to ogromna zaleta.

Poczta e-mail

W ramach usługi serwera możliwe jest tworzenie kont e-mail, m.in. w darmowej subdomenie, którą większość hostingodawców dołącza do usługi. W większości przypadków adres taki tworzony jest w domenie hostingodawcy z dołączonym identyfikatorem danego hostingu. Adresy e-mail mogą także być tworzone w domenach przekierowanych na serwer.

Większość usługodawców nie ogranicza liczby kont e-mail w ramach usługi. Jednak istotne jest to, że w większości przypadków na danej usłudze nie mogą być tworzone odrębne konta pocztowe o tej samej nazwie. Oznacza to, iż jeżeli na serwer skierowane są domeny www.twojafirma1.pl, www.twojafirma2.pl oraz www.twojafirma3.pl to tworząc konto e-mail o loginie biuro, niezależnie od tego, czy wiadomość zostanie wysłana na adres biuro@twojafirma1.pl, biuro@twojafirma2.pl lub biuro@twojafirma3.pl, trafi do jednej skrzynki odbiorczej. Jednak niektórzy usługodawcy (np. serwis nazwa.pl) wprowadzili możliwość tworzenia nieograniczonej liczby niezależnych kont e-mail o tej samej nazwie w różnych domenach, które przekierowane są na hosting. W praktyce, adresy biuro@twojafirma1.pl czy biuro@twojafirma2.pl to zupełnie konta, mimo iż posiadają ten sam login. Użytkownik sam może zadecydować, jeżeli chce, aby jednak w danym przypadku wiadomości trafiały do jednej skrzynki poprzez utworzenie prostego przekierowania. Wskazuje wtedy adres e-mail, na który trafiać powinny wiadomości z innych, określonych kont.

Bazy danych

Do stworzenia serwisu internetowego niezbędne są tzw. bazy danych. Jest to nic innego jak zbiór informacji, zapisanych w odpowiedni sposób w strukturach, które odpowiadają założonemu modelowi danych. W każdej specyfikacji serwera znaleźć musi się informacja odnośnie tego, jaka liczba baz danych dopuszczalna jest w ramach danej usługi. Najkorzystniejszą opcją dla użytkownika jest nielimitowana liczba baz, które mogą zostać założone w ramach przydzielonej przez Abonenta powierzchni serwera. Dzięki temu na serwerze znaleźć może się więcej niż jeden serwis internetowy. Ograniczenia narzucone przez hostingodawcę mogą utrudnić użytkownikowi pełne wykorzystanie potencjału serwera. Uruchomienie wielu stron WWW, które funkcjonowałyby w ramach jednego hostingu, staje się znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe. Dlatego warto skorzystać z oferty usługodawcy, który nie wprowadza limitów liczb baz danych na serwerze.

Wiedza odnośnie możliwości wykorzystania poszczególnych parametrów serwera pozwoli określić jeszcze w fazie wyboru, jaka usługa będzie najbardziej odpowiednia dla potrzeb użytkownika. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której dopiero po zakupie hostingu użytkownik dowiaduje się jakie są możliwości usługi.

Podobne artykuły:

NetArt (serwis nazwa.pl)