Czym się różni limit kredytowy od pożyczki?

Czym się różni limit kredytowy od pożyczki? euroloan.pl

Będąc w potrzebie finansowej, warto skierować swoje kroki do banku lub firmy pożyczkowej. W poniższym artykule porównujemy działanie dwóch popularnych, oferowanych przez nie produktów: limitu odnawialnego oraz pożyczki.

Poszczególne produkty kredytowe i pożyczkowe mogą różnić się zasadami działania, minimalną i maksymalną dostępną kwotą finansowania, czy też sposobem oraz terminem spłaty zadłużenia. Niektóre z nich przyznawane są na konkretny cel, na przykład zakup samochodu lub mieszkania, inne natomiast dają pełną swobodę w wydatkowaniu środków. Zarówno limit odnawialny (limit kredytowy), jak i pożyczka zaliczają się do tej drugiej grupy – pozwalają sfinansować naprawę pralki, wakacyjny wyjazd, remont mieszkania, czy inny dowolny wydatek. By móc ocenić, który z tych produktów będzie w danym przypadku lepszym wyborem, trzeba lepiej poznać występujące pomiędzy nimi podobieństwa i różnice.

Limit kredytowy a pożyczka – cechy wspólne

Limit odnawialny oraz pożyczki są oferowane zarówno przez banki, jak i sektor pozabankowy. Produkty te, w zależności od szczegółów danej oferty i sytuacji finansowej klienta, zapewniają dostęp do kwoty od kilkuset do kilkudziesięciu, a nawet ponad stu tysięcy złotych. Łączy je również szybki i wygodny proces ubiegania się o środki, przez który można przejść bez wychodzenia z domu. W przypadku niższych sum finansowania, formalności są ograniczone do niezbędnego minimum, a wszystkie procedury zajmują łącznie dosłownie kilka, kilkanaście minut. W praktyce, od momentu złożenia wniosku do momentu udostępnienia środków mija często zaledwie od kilku do kilkudziesięciu minut – maksymalny czas oczekiwania to najczęściej jeden dzień roboczy.

Mechanizm działania pożyczki

Rynek pożyczkowy składa się przede wszystkim z chwilówek, pozabankowych pożyczek ratalnych oraz kredytów gotówkowych na dowolny cel. Te pierwsze pozwalają pożyczyć maksymalnie kilka tysięcy złotych i muszą zostać spłacone już w ciągu 30 dni. Pożyczka pozabankowa czy kredyt gotówkowy mogą zapewnić wpływ nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, przy okresie finansowania sięgającym kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu miesięcy; warto przy tym podkreślić, że kredyty bankowe, w porównaniu do produktów firm pożyczkowych, mają zwykle wyższe górne limity kwotowe i dłuższe terminy spłaty. Co ważne, niezależnie o której pożyczce mowa, wiąże się ona z przelewem z góry ustalonej sumy, a także ze ściśle określonym harmonogramem regulowania zadłużenia.

Jak działa limit kredytowy?

Limit odnawialny działa na zupełnie innych zasadach, niż tradycyjne produkty kredytowe i pożyczkowe. W tym wypadku, po zawarciu umowy z bankiem lub firmą pożyczkową, klient nie otrzymuje przelewu określonej sumy, lecz zyskuje możliwość swobodnego zadłużania się do ustalonej kwoty. Co ważne, ponieważ każda wpłata na poczet spłaty limitu przyczynia się jednocześnie do jego odnowienia, może on wielokrotnie korzystać z przyznanej puli środków. Ponadto, instytucja finansowa nie wymaga od niego systematycznego regulowania rat – oczekuje jedynie, że cały wykorzystany limit spłaci przed końcem zawartej umowy. Dużą korzyścią dla klienta jest również fakt, że odsetki płaci wyłącznie w okresach istnienia zadłużenia, a co za tym idzie, w czasie nieużytkowania produktu nie ponosi żadnych stałych kosztów.

Powyższy opis dotyczy zarówno limitu bankowego, jak i pozabankowego, ale należy podkreślić, że pomiędzy nimi występują istotne różnice w zakresie sposobu korzystania z pieniędzy oraz spłaty zadłużenia. W przypadku produktu banku, środki są udostępniane bezpośrednio w koncie osobistym klienta, a ten ostatni, zaczyna je wydawać automatycznie, gdy saldo na jego rachunku spada poniżej zera. Pozabankowy limit odnawialny jest natomiast obsługiwany z poziomu osobnego konta, zakładanego w serwisie pożyczkodawcy. Więcej o szczegółach jego działania można przeczytać na stronie: https://www.euroloan.pl/pozyczki/limit-kredytowy.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Limit kredytowy to ciekawa alternatywa przede wszystkim dla chwilówek, a także pożyczek i kredytów na dowolny cel, opiewających na stosunkowo nieduże kwoty, rzędu kilkuset czy kilku tysięcy złotych. Nad takimi produktami ma tę przewagę, że oferuje wysoką elastyczność w zakresie spłaty zadłużenia, a ta z kolei, przekłada się na dużą wygodę w zarządzaniu domowymi finansami. Wspomniana wygoda to również zasługa faktu, że limit zapewnia stały dostęp do dodatkowych środków, po które można sięgnąć bez przechodzenia przez jakiekolwiek dodatkowe formalności. Dzięki niemu, gdy tylko pojawi się nieoczekiwana sytuacja, albo okres wzmożonych wydatków, nie trzeba martwić się ewentualnymi niedoborami gotówki.