Dawne wolne wystarczy zacząć w ostatnim dniu trzeciego kwartału

Dawne wolne wystarczy zacząć w ostatnim dniu trzeciego kwartału nf.pl

Po raz pierwszy na spóźnione wakacje zatrudnieni mogą wyjechać w drugiej połowie września. Przywilej ten dotyczy zaległości z ubiegłego roku. Wypoczynek z 2008 r. musi zacząć się dzisiaj, jutro lub pojutrze. Inaczej przepadnie. Wskutek nowelizacji kodeksu pracy od tego roku pracownicy mogą wykorzystywać zaległy urlop do końca września. Czy to oznacza, że szef może teraz nakłonić personel, aby dawne wakacje przypadały przed końcem trzeciego kwartału" Do końca 2011 r. art 168 kodeksu pracy stanowił, że urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p., czyli określonego w planie urlopów lub w porozumieniu z pracodawcą, należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Na mocy art. 1 ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (DzU nr 232, poz. 1378) z 1 stycznia 2012 r. zmienił się art. 168 k.p. W myśl jego obecnego brzmienia urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p. należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to jednak części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167 2 k.p., czyli na żądanie.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów