Depozyty klientów SKOK wreszcie bezpieczne

Depozyty klientów SKOK wreszcie bezpieczne www.sxc.hu

Depozyty w SKOK-ach są objęte gwarancjami BFG. To większe bezpieczeństwo dla klientów, ale i dodatkowe koszty dla kas.

Od dzisiaj (29 listopada) depozyty klientów, którzy ulokowali w SKOK-ach równowartość 100 tysięcy euro lub mniejszą kwotę, będą w 100 proc. chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To zwiększenie bezpieczeństwa klientów, ale także pewne koszty dla kas. Jednak nie powinny przełożyć się na wyższe ceny usług.

– Będziemy objęci dokładnie takim samym systemem bezpieczeństwa, jak wszystkie banki w Polsce – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Mariusz Gazda, prezes SKOK Wołomin. – Z punktu widzenia SKOK-u na pewno uspokoi to sen naszych depozytariuszy, gdyż jest to następny krok w systemie zabezpieczeń depozytów SKOK-owskich.

Ubezpieczenie oznacza koszty

Objęcie gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego to jednak także koszty. Są one związane głównie ze sprawozdawczością do BFG i komunikacją z klientami.

– We wszystkich naszych placówkach znajdą się certyfikaty informujące klientów o objęciu gwarancjami BFG – mówi Gazda. – Zmiany trzeba również wprowadzić w formularzach, regulaminach i innych materiałach informacyjnych.

Na potrzeby BFG stworzono specjalny system informatyczny.

Czy klienci zapłacą więcej?

– BFG musi wiedzieć, co gwarantuje – zauważa Gazda. – Nie wiąże się to z utworzeniem nowych etatów, tylko ze zwiększonym obciążeniem dla już zatrudnionych pracowników. Jednak te koszty nie są aż tak wielkie, aby musiał je ponosić szeregowy klient.

Podobne artykuły:

Objęcie złożonych w SKOK-ach depozytów gwarancjami BFG to kolejna w ostatnim czasie zmiana dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Od 27 października 2012 r. SKOK-i są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

newseria