Dni wolne od pracy w 2014 r. Zobacz kiedy warto brać urlop

Dni wolne od pracy w 2014 r. Zobacz kiedy warto brać urlop sxc.hu

W tym roku jest 2000 godzin pracy. Rozłoży się to na 250 dniówek roboczych i będzie ich o jedną mniej niż w 2013 r. Odpoczynek – poza urlopem – przypadnie w najbliższych 12 miesiącach 115 razy. To suma dni wolnych, niedzieli i świąt.

W tym roku po raz pierwszy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (K 27/11) za święta przypadające w soboty zatrudnieni w systemie z wolnym weekendem muszą dostać inny dzień bez obowiązków i informuje Rzeczpospolita.

TK zakwestionował przepis, w myśl którego jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem święto przypadało w dniu wolnym od zadań, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, nie obniżało ono wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Teraz nie można dublować święta i tzw. wolnej soboty w jednym terminie. W 2013 r. żadne święto nie wypadało w sobotę i dlatego skutek wyroku TK będzie po raz pierwszy widoczny w najbliższych 12 miesiącach. W 2014 r. stanie się tak dwukrotnie: 3 maja i 1 listopada. Pracownicy muszą za ten dzień (sobota) dostać inny wolny od zadań.Z kolei gdy święto pokrywa się z niedzielą, takiego przywileju zatrudnieni od poniedziałku do piątku nie mają. A taka sytuacja też zdarzy się w tym roku 2 razy. Tradycyjnie będzie to: pierwszego dnia Wielkanocy (20 kwietnia) i pierwszego dnia Zielonych Świątek (8 czerwca). Wtedy nie mogą pracować osoby zatrudnione w handlu.

W 2014 r. jest 13 dni świątecznych. 11 z nich przypada w innym dniu niż niedziela i obniżą one w myśl nowych przepisów wymiar czasu pracy. 

  • 1 stycznia – Nowy Rok (środa)
  • 6 stycznia – Trzech Króli (poniedziałek)
  • 21 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek)
  • 1 maja – Święto Państwowe (czwartek)
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (sobota)
  • 19 czerwca – Boże Ciało (czwartek)
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (piątek)
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych (sobota)
  • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (wtorek)
  • 25 i 26 grudnia – 1 i 2 dzień Bożego Narodzenia (czwartek i piątek)

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów