E – DYREKTOR FINANSOWY

E – DYREKTOR FINANSOWY nf.pl

E – DYREKTOR FINANSOWY Infrastruktura informatyczna w zarządzaniu finansami 19 czerwca 2006 r., Warszawa Konferencja z udziałem Gości Specjalnych: Prof. Witolda Modzelewskiego, Prof. Witolda Orłowskiego 10:00 Wykład: Informacje biznesowe we współczesnej gospodarce

 1. Techniki uzyskiwania, przetwarzania i gromadzenia informacji
 2. Zdolność do radzenia sobie z nadmiarem informacji
 3. Optymalizacja kosztów uzyskiwania informacji
 4. Błędy przy analizie informacji i ich skutki w skali firmy
Prof. dr hab. Witold Orłowski, Rektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 11:00 Prezentacja sponsorska: Zarządzanie przez informację – potrzeba chwili, przykłady rozwiązań:
 1. Od ewidencji finansowej do aktywnego zarządzania przepływami pieniężnymi
 2. Usprawnianie procedur wewnętrznych organizacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 3. Paweł Przedpełski i Bogdan Zatorski, Sage Symfonia Sp. z o.o.
11:40 Prezentacja sponsorska: Nowoczesne narzędzia finansowe w systemie InForum Business Intelligence
 1. Znaczenie aktualnych i kompletnych danych biznesowych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
 2. Zwiększenie efektywności zarządzania finansowego przez szybki dostęp do bieżących i wiarygodnych informacji oraz wskaźników.
 3. Metody:
  • Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard)
  • Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
  • Monitoring ryzyka
 4. Kokpity menedżerskie – przejrzysta, spójna i skuteczna prezentacja informacji strategicznych o przedsiębiorstwie
Krzysztof Witkowski i Marcin Zakrzewicz – Project Manager InForum B.I., DomData Sp.z o.o. 12:30 Przerwa, poczęstunek 13:00 Prezentacja: Bankowość elektroniczna jako narzędzie wspierające zarządzanie finansami firmy Dariusz Nalepa, Dyrektor Zarządzający Banku, Obszar Bankowości Transakcyjnej Bank BPH S.A. 13:30 Prezentacja: Informatyczne narzędzia do planowania, realizacji oraz kontroli decyzji finansowych -Cognos 8BI:
 1. Zbiorowe zarządzanie wydajnością jako element realizacji i kontroli strategii firmy
 2. Aktywne planowanie i budżetowanie w Cognos 8BI vs problem „tysiąca arkuszy” MS Excell;
  • modelowanie planów w Cognos 8 BI na przykładzie modelu finansowego
  • kontrola procesu budżetowania
  • analiza wykonania budżetu
 3. Przetwarzanie danych na potrzeby analiz finansowych – alerty, raporty, analizy i metryki
 4. Prezentacja i dystrybucja informacji w Cognos 8BI
Tomasz Lewicki, Wiesław Migdałek - Mineral Midrange 14.00 Prezentacja: Business Performance Management, czyli kontroling, planowanie i budżetowanie w oparciu o platformę Applix TM1
 1. Budżetowanie w arkuszu kalkulacyjnym - „przyzwyczajenie to druga natura”
 2. Wdrożenie narzędzi zarządzających budżetowaniem bez rewolucji w firmie, czyli „jak nie wylać dziecka z kąpielą”
 3. Skrócenie cyklu budżetowania, planowanie w trybie ciągłym – „utopia w świecie realnym”
Wojciech Denejko, BusinessVision Sp. z o.o. 14.30 CaseStudy: Studia przypadków kilku wybranych wdrożeń systemu Eureca - jak wprowadzić rozwiązanie kontrolingowe w Polskich warunkach i co z tego wynika dla:
 1. Dyrektora / kontrolera finansowego
 2. Top menagera firmy
 3. Menagera średniego szczebla zarządzania
Witold Kilijański, Controlling Systems Sp. z o.o. 15.00 Przerwa 15:15 Wystąpienie Gościa Specjalnego konferencji – wykład i dyskusja: Rola systemów informatycznych w realizacji zobowiązań podatkowych
 1. Wystawianie i przesyłanie kontrahentom oraz przechowywanie i udostępnianie organom podatkowym faktur w formie elektronicznej;
 2. Deklaracje składane w formie elektronicznej
 3. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, wnioski) kierowane do organu podatkowego wysyłane w formie elektronicznej
 4. Konieczność zachowania autentyczności pochodzenia i integralności treści dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej oraz ochrona danych zawartych w tych dokumentach
  • rola bezpiecznego podpisu elektronicznego, w tym bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  • system EDI w przypadku e – faktur
 5. Rejestry i ewidencje stanowiące podstawę sporządzania deklaracji podatkowych prowadzone w formie elektronicznej
 6. Dane pobierane w formie elektronicznej jako dowód w postępowaniu podatkowym.
  • pobieranie przez kontrolujących danych w formie elektronicznej w trakcie kontroli podatkowej (art. 286 Ordynacji podatkowej) – konieczność zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści tych danych
Prof. dr hab. Witold Modzelewski 17.15 Zakończenie, wręczenie certyfikatów INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Termin: 19 czerwca 2006 r. (poniedziałek) Miejsce: Warszawa, biurowiec KOLMEX, ul. Grzybowska 80/82 Koszt udziału 1 osoby w konferencji wynosi: 400 zł + 22% VAT Powyższy koszt obejmuje: udział w programie, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, bufet w przerwie obrad. Zgłoszenie udziału: Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem na numer /022/ 870 69 95 lub /022/871 85 56 lub ze strony internetowej konferencji: https://www.cpi.com.pl/imprezy/2006/iizf/formularz_zgloszeniowy.php i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone faksem oraz e-mailem - zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz sposób płatności i numer konta. Biuro organizacyjne: Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. rok założenia 1991 ul. Międzyborska 50 04 -041 Warszawa NIP 526-020-98-40 KRS 0000208659 tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51 fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 www.cpi.com.pl

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.