ECM - nie tylko archwizacja i backup

ECM - nie tylko archwizacja i backup nf.pl

Archiwizacja danych, chociaż jest tylko jednym z elementów ECM, nadal pozostaje najważniejszym modułem funkcjonalnym, mającym wpływ na dostępność danych biznesowych. Systematyczny spadek cen na rozwiązania ECM powoduje natomiast, że na ich wdrożenie stać coraz więcej firm z polskiego rynku. Jak zarządzać cyklem życia informacji, by ich nie utracić? W przypadku Telekomunikacji Polskiej wszystkie dane są zabezpieczane nie tylko w bazie elektronicznej samego repozytorium, ale również w postaci backupów, za co odpowiada firma outsourcingowa. Archiwizowany jest pełen wolumen dokumentów przez czas, kiedy dana osoba jest naszym klientem. Na szczęście na razie me musimy jeszcze usuwać dokumentów, gdy nim przestaje być. Regulacje prawne wymagają jednak od nas tego, by wszystkie dokumenty elektroniczne miały odpowiedniki papierowe. Wdrożenie systemu ECM jest koniecznością tam, gdzie firma dysponuje ogromną ilością nieustrukturyzowanych danych. Wdrożenie systemu ECM powinno wpisywać się w ogólną strategię IT firmy, a nie toczyć się w oderwaniu od niej. Wdrożenie systemu ECM pozwala zoptymalizować koszty zarządzania informacją oraz zwiększyć efektywność związanych z tym procesów biznesowych. Archiwizacja danych nadal pozostaje najważniejszą funkcjonalnością systemu ECM, bez której trudno jest zapewnić odpowiednią dostępność danych aktualnych i historycznych. Ponieważ systemy ECM są coraz tańsze, stają się dostępne także dla mniejszych firm, a nie - jak do tej pory - tylko największych.

PRoto.pl