Edukacja jako usługa

Edukacja jako usługa www.sxc.hu

Era nauki jako monologu wykładowcy już dawno minęła. Współczesna edukacja musi wyjść na przekór tradycjonalizmowi. Już dziś postrzegamy ją między innymi jako usługę na zamówienie.

Odpowiednio sprofilowane i wysokiej jakości usługi edukacyjne w świecie, w którym najważniejszym towarem jest informacja, są coraz bardziej poszukiwanym produktem na rynku.

Od firm i placówek edukacyjnych oczekuje się obecnie skutecznej formy i profesjonalnego podejścia do przekazywania wiedzy. Nawet państwowe placówki szkolne muszą sprostać wyzwaniom tempa życia i zmieniającej się technologii.

Uczniowie i nauczyciele

Placówki edukacyjne – państwowe i prywatne – świadczą usługi edukacyjne. Każdy z nas oczekuje dobrej jakości usług – niezależnie od tego, czy korzystamy z usług banku, poczty czy szkoły. Wysoka jakość usług oznacza odpowiednie standardy zachowania, postępowania, profesjonalizmu i organizacji. W zmieniającym się świecie szkoła nie nadążająca za zmianami społecznymi i technologicznymi przygotowuje absolwentów zaopatrzonych w wiedzę, która nie pozwoli im na odpowiedni poziom funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. Dlatego tak ważna jest edukacja ukierunkowana nie tylko na posiadanie informacji, ale przede wszystkim na budzenie chęci i uczenie umiejętności jej pozyskiwania.

Podobne artykuły:

Liczy się jakość

Na jakość usług edukacyjnych skład się sposób organizacji, przygotowanie profesjonalne i wysoki poziom zdolności interpersonalnych nauczycieli/wykładowców, przygotowanie technologiczne i stopień jego wykorzystania w praktyce oraz rodzaj i skuteczność technik przekazywania wiedzy. Wydaje się, że dla pokoleń wychowanych w otoczeniu komputerów i użytkujących Internet tradycyjny sposób przekazu polegający na długich monologach nauczyciela może być frustrujący, nieefektywny i uwsteczniający. Umysły przemodelowane przez Internet potrzebują przekazu szybkiego i atrakcyjnego, który zawiera oczywiście tzw. wiedzę pamięciową „twardą”, ale musi ona być zobrazowana za pomocą multimediów – a więc przekaz powinien być wielopoziomowy, a nie linearny. Jego atrakcyjność powinna budzić chęć do udziału w następnych lekcjach i wykładach, a opierać się na odniesieniach do rzeczywistości i praktycznych zastosowań.

Stres i ciekawość

Najtrudniejszą barierą, która zaniża efektywność nauki, w edukacji pojmowanej tradycyjnie, jest przewaga poziomu stresu nad budowaniem uczucia ciekawości i chęci poznania. Temu negatywnemu zjawisku sprzyjał dotychczas system ocen połączony z przeładowanym programem – który zresztą (biorąc pod uwagę szybkość zmian w nauce i technologii) – okazał się po ukończeniu edukacji zwykle w połowie nieaktualny. Kolejne reformy także nie sprzyjały stabilności systemu, który de facto nie był specjalnie przyjazny dla klientów – dzieci i rodziców. Obecnie świadomość tego stanu rzeczy jest coraz powszechniejsza i w wielu placówkach widać zmiany na lepsze. Niezależnie jednak od systemów, technologii i wszelkich ułatwień (lub utrudnień) najważniejszym elementy wpływającym na motywacje uczniów i efektywność nauki jest osoba nauczyciela i jego zdolności interpersonalne. To od stopnia przygotowania emocjonalnego (poziomu inteligencji emocjonalnej) nauczyciela zależy kontakt z uczniami i ich motywacja. Jeżeli te umiejętności są na niskim poziomie, to najlepsze nawet techniki uczenia i metodologii nie zda się na nic. Będąc właścicielem lub szefem placówki edukacyjnej możesz zadbać o to, aby personel placówki był odpowiednio przygotowany do budowania odpowiedniej motywacji i zaufania. Jeżeli zdobywanie wiedzy nie będzie połączone z ciekawością i poczuciem uczestniczenia w wielkiej przygodzie, będzie tylko koszmarnym sposobem na przetrwanie kolejnych 45 minut życia. W przypadku placówki państwowej może to nie mieć wielkiego wpływu na jej status. W przypadku prywatnej placówki edukacyjnej zła fama może szybko odbić się na marce i zaważyć o jej postrzeganiu – a w konsekwencji na jej stan finansowy.

Podobne artykuły:

 

Nowoczesna Firma S.A.