Efekty plany oszczędnościowego w IV kwartale

Efekty plany oszczędnościowego w IV kwartale nf.pl

Spadek kosztów o ok. 20% miesięcznie, to przewidywany efekt prowadzonej w Woli Info restrukturyzacji. Dzięki niej spółka tylko w IV kwartale 2009 r. zaoszczędzi ok. 3 mln zł. Oszczędności w mijającym kwartale sięgną 2 mln zł. Jeszcze w tym miesiącu spółka spodziewa się nowych znaczących kontraktów. 

Przypomnijmy, że w związku ze spadkiem zamówień, Grupa Wola Info podjęła szereg działań, których zadaniem było przystosowanie  do nowych warunków rynkowych i znaczne ograniczenie wydatków.

– Przede wszystkim zintensyfikowano działania przedsprzedaży i sprzedaży w obszarach będących strategicznymi kompetencjami Grupy. Zredukowano do niezbędnych koszty wewnętrzne. Zoptymalizowano kompetencje produktowe posiadane przez Grupę, włącznie z usunięciem nierentownych, a także zespoły produktowe/kompetencyjne – dopasowując je do aktualnego poziomu sprzedaży, posiadanych projektów. I co warte podkreślenia, z zachowaniem zasady ostrożności przeszacowano prowadzone projekty z uwzględnieniem specyfiki projektu oraz klienta - przypomina Piotr Majcherkiewicz, prezes Wola Info.

Warto również pamiętać, że firma czasowo ograniczyła o 10% wynagrodzenia,  na co wyraziło zgodę 100% pracowników. 

- Efekty tych działań będzie widać dopiero w wynikach trzeciego i czwartego kwartału. Widzimy też z pierwsze symptomy ożywienia co mam nadzieję przełoży się na wzrost zleceń jeszcze w bieżącym roku - zapowiada prezes.

Jeśli chodzi o strategię długoterminową, najważniejsze dla Grupy jest umacnianie pozycji w fundamentalnych obszarach: tworzeniu unikalnych rozwiązań biznesowych w obszarze automatyzacji procesów obsługi klienta (CRM), oraz rozwiązań służących do zarządzania procesami biznesowymi (BPM), i procesami obiegu dokumentów (ECM).

Devoteam S.A.