Elastyczność kluczem do zwycięstwa

Elastyczność kluczem do zwycięstwa nf.pl

Odporność i umiejętność adaptacji polskich firm do zmieniających się warunków działania miały zbawienny wpływ na całą gospodarkę. U progu 2009 r. sektor przedsiębiorstw znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Dramatycznie zmieniła się koniunktura gospodarcza, wzrosły koszty finansowania i jego dostępność, nastąpiły gwałtowne wahania kursowe i znaczące osłabienie złotego, zwiększyła się niepewność związana z polityką pieniężną i fiskalną, popytem wewnętrznym i zewnętrznym. Słowem - kryzys z rynków finansowych przeniósł się w sferę realnej gospodarki. W konsekwencji zaczęła rosnąć liczba bankructw, co wzmogło obawy o wypłacalność kontrahentów. Przejście od sytuacji doskonałej koniunktury, z jaką przedsiębiorcy mieli do czynienia od 2006 r. do połowy 2008 r., do załamania wzrostu na przełomie 2008/2009 było nagłe i całkowicie nieoczekiwane. Okazało się jednak że polskie firmy poradziły sobie z kryzysem całkiem dobrze. Ta swoista odporność i adaptowalność do zmieniających się warunków działania miały zbawienny wpływ na całą gospodarkę.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów