Etat za podpis na wekslu in blanco

Etat za podpis na wekslu in blanco nf.pl

Większość osób podpisuje weksel i deklarację w nadziei, że dzięki temu pracodawca nie zwolni ich z pracy. W rzeczywistości wystawienie weksla pod warunkiem zachowania pracy jest traktowane jako działanie pod wpływem groźby, a to sprawia, że można się uchylić od skutków wystawienia. - Weksel nie jest instytucją prawa pracy. To instrument z prawa gospodarczego, w którym strony są równe, nie ma sytuacji podległości. Pracownik jako słabsza strona stosunku pracy powinien być chroniony przed skutkami nawet potencjalnie narzuconych decyzji. W moim przekonaniu odmowa wystawienia weksla wpisana w uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę może być łatwo podważona - mówi Lech Obara, radca prawny. Zgodnie z art. 116 k.p. to pracodawca ma wykazać okoliczności wskazujące winę pracownika. W dochodzeniu odpowiedzialności za szkodę zabezpieczoną wekslem w postępowaniu nakazowym jest inaczej: to na wystawcę weksla spada obowiązek wykazania, że roszczenie jest nieuzasadnione. Na szczęście Sąd Najwyższy uznał, że sąd pracy w postępowaniu nakazowym powinien zbadać, czy i w jakim zakresie pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę. Tak więc zanim zostanie nadana klauzula wykonalności, sąd sprawdzi okoliczności realizacji weksla.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów