Europejskie Forum Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych

Europejskie Forum Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych nf.pl

Instytucje naukowe i badawcze często są traktowane przez speców od marketingu po macoszemu. W specjalistycznej prasie poświęconej marketingowi nie sposób znaleźć poświęconego im artykułu, lub choćby krótkiej refleksji. Może dlatego, że instytucje tego typu nie sprzedają niczego masowo a krąg odbiorców oferowanych przez nie usług jest najczęściej bardzo ograniczony. Ale przecież także one potrzebują strategii marketingowych, dopasowanych do specyficznego charakteru ich działalności. Specjaliści od marketingu Instytutu Lotnictwa w Warszawie dostrzegli ten problem i w roku 2010 zorganizowali pierwszą ogólnopolską konferencję „Marketing instytucji badawczych i naukowych”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 uczestników. Sukces imprezy pokazał, jak ważne i potrzebne jest stworzenie teoretykom i praktykom w dziedzinie marketingu możliwości prezentacji wyników badań, wymiany doświadczeń i koncepcji dotyczących marketingu usług oferowanych przez instytucje naukowe i badawcze.

W roku 2011 Instytut Lotnictwa w Warszawie postanowił poszerzyć grono uczestników spotkania o osoby z innych krajów europejskich. Europejskie Forum „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” odbędzie się w dniach 24 – 25 listopada 2011 roku w siedzibie Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Skierowane jest m.in. do pracowników naukowych zajmujących się marketingiem, praktyków związanych z instytucjami naukowymi, uczelniami, instytutami badawczymi

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli między innymi: Waldemar Pawlak Wicepremier i Minister Gospodarki,  prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Forum zostało także wyróżnione prawem na posługiwanie się logiem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Tematyka forum dotyczyć będzie m.in.: strategii i planów marketingowych oraz PR, targów komercjalizacji wyników badań, zintegrowanej komunikacji marketingowej, psychologii w reklamie, badań i analiz, CSR, social media, zagadnień prawnych w marketingu, najnowszych trendów w marketingu, finansowania działalności.

W spotkaniu wezmą udział wybitni teoretycy i praktycy w dziedzinie marketingu z całej Europy. Wśród wykładowców znajdą się zarówno profesorowie akademiccy, jak również pracownicy instytucji badawczych i naukowych.

Po zakończeniu Forum ukaże się punktowana monografia naukowa w językach: polskim i angielskim.

W Forum można uczestniczyć na trzy sposoby. Poprzez zgłoszenie referatu (do 15 września 2011),  a następnie, po akceptacji Rady Programowej, wygłoszenie go oraz opublikowanie w monografii. Można także zgłosić referat (także do 15 września 2011 roku) i opublikować nie wygłaszając go lub uczestniczyć jako wolny słuchacz.

Ilość miejsc jest ograniczona, a o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.  Więcej informacji na temat Europejskiego Forum „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” na www.ilot.edu.pl/minib.

www.ilot.edu.pl