Finał konkursu na najlepszą pracę dyplomową ASTORA

Finał konkursu na najlepszą pracę dyplomową ASTORA nf.pl

Konkurs ASTORA na najlepszą pracę dyplomową 2006 rozstrzygnięty

Krakowska firma ASTOR, w ramach działań wspierających edukację, ogłosiła wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową 2006 wykonaną w oparciu o oferowane przez firmę produkty.

W Krakowie od 8 lat nieprzerwanie organizowany jest konkurs ASTORA i od początku cieszy się dużym zainteresowaniem studentów kierunków technicznych z całej Polski. Najlepsze prace nagradzane są bowiem trzymiesięcznym stażem w firmie lub możliwością udziału w szkoleniach organizowanych przez ASTORA. Wśród laureatów poprzednich edycji konkursu są absolwenci Politechniki Krakowskiej, obecnie pracownicy firmy ASTOR.

Tegoroczna edycja konkursu została ogłoszona we wrześniu 2005 roku, a wielki finał i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 28 listopada w hotelu SAS Radisson w Krakowie.

Po wnikliwej analizie nadesłanych prac, I miejsce i nagrodę w postaci 3-miesięcznego, płatnego stażu w firmie ASTOR, zdobył Marcin Łukasik z Politechniki Szczecińskiej za pracę "Stanowisko do testowania oprogramowania sterującego przeznaczonego dla sterowników programowalnych PLC". II miejsce, nagrodzone voucherem na dowolnie wybrane szkolenie w firmie ASTOR, zdobył Adam Herberg, również z Politechniki Szczecińskiej, za pracę "Automatyka wybranego węzła cieplnego na sterownikach PLC”, a III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymał Jacek Plichta z Politechniki Łódzkiej za pracę pod tytułem "Symulacja pracy jednotorowej stacji mycia z wykorzystaniem sterownika PLC". Laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk Prezesa firmy ASTOR - Stefana Życzkowskiego.

Według jury wszystkie nagrodzone prace rozwiązują konkretne problemy i zawierają propozycje możliwe do wdrożenia.

ASTOR Sp. z o.o., to dystrybutor automatyki, systemów sterowania, oprogramowania, przemysłowych urządzeń transmisji danych oraz robotów przemysłowych.

Tematyka prac dyplomowych zakwalifikowanych do konkursu mogła zatem być związana z systemami sterowania maszynami lub linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją pracy procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych, stanowiskami zrobotyzowanymi, itp. W tym roku, po raz pierwszy, w jury konkursu, oprócz przedstawiciela firmy ASTOR, zasiedli eksperci reprezentujący polskie zakłady przemysłowe. Miało to na celu bardziej obiektywną ocenę możliwości praktycznego wykorzystania proponowanych rozwiązań oraz stopnia ich innowacyjności. Przy ocenie prac brano również pod uwagę poziom technicznego wykonania pracy, złożoność rozwiązywanego zagadnienia, mnogość różnych produktów z oferty ASTOR wykorzystanych w pracy, poziom integracji poszczególnych elementów systemu oraz stopień wykorzystania zaawansowanych funkcji produktów.

Krakowska firma ASTOR od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację.

Za zaangażowanie w jeden z największych programów praktyk studenckich Cień Menedżera, ASTOR otrzymał wyróżnienie. Firma współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce, w tym z Politechniką Krakowską, wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998, co roku ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.


O ASTOR Sp. z o.o. ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club oraz wśród licznych nagród, trzykrotnym laureatem tytułu „Gazela Biznesu”. Firma jest polskim dystrybutorem międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania, służących do automatyzacji i informatyzacji produkcji. W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak: oprogramowanie do zarządzania produkcją i wydajnością produkcji, roboty przemysłowe, systemy sterowania maszynami, urządzenia komunikacyjne, a także oprogramowanie o wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych. Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: www.astor.com.pl


NLP Center Sp. z o.o.