Firmy mogą się unowocześniać za pieniądze z Unii

Firmy mogą się unowocześniać za pieniądze z Unii nf.pl

Jak donosi "Gazeta Prawna", przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) powinni już rozpocząć przygotowania do pozyskania środków. 14 września 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpocznie nabór na PO IG 4.4, na który zgłoszenia przyjmowane będą do 30 października 2009 r. O dotacje będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy zarejestrowani i mający siedzibę w Polsce.

Program będzie wdrażany do końca 2015 roku. Wspierane będą projekty w zakresie inwestycji powyżej 8 mln zł, ale poniżej 160 mln zl dotyczące zakupu i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie nie dłużej niż trzy lata lub których stopień rozprzestrzeniania w danej branży nie przekracza 15 proc. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 40 mln zł na część inwestycyjną oraz do miliona zł na część szkoleniową. Natomiast minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 30 proc. wartości projektu dla części inwestycyjnej oraz 55 proc. dla części szkoleniowej.

- Wśród dokumentów obowiązkowo składanych przez projektodawcę w ramach 4.4. PO IG pojawił się skomplikowany model finansowy, który dotąd był wymagany tylko dla większych projektów - przypomina Magdalena Burnat-Mikosz z firmy Deloitte Doradztwo Podatkowe. Dlatego przygotowanie wniosku o dofinansowanie jest pracochłonne.

Źródło: Gazeta Prawna

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów