Forex jako alternatywny rynek inwestycyjny

Forex jako alternatywny rynek inwestycyjny XTB VI

Handel na międzynarodowym rynku walutowym kusi wielu inwestorów, ponieważ daje szansę na spore zyski i jest dzisiaj łatwo dostępny dzięki internetowym platformom transakcyjnym.

Niektóre z nich umożliwiają otwarcie rachunku przy depozycie w wysokości zaledwie kilkudziesięciu złotych, dlatego traderem może zostać w zasadzie każdy. Jednak Forex to bardzo wymagający rynek, który owszem, pozwala zarobić, ale także w ciągu kilku minut potrafi doprowadzić do straty wszystkich pieniędzy.

Jak działa Forex?

Forex (ang. foreign exchange) to obecnie największy międzynarodowy rynek finansowy, na którym dokonuje się handel walutami przez 24 godziny na dobę. Średnie dzienne obroty liczy się tutaj w bliionach dolarów, a uczestnikami rynku są banki, rządy państw, fundusze hedgingowe, a także brokerzy forex, za pośrednictwem których walutami handlują miliony drobnych inwestorów indywidualnych na całym świecie.

Handel na rynku Forex polega na przewidywaniu zmian kursu danej pary walutowej w określonym czasie. Zajęcie odpowiedniej pozycji oznacza, że można zarobić zarówno na wzroście, jak i spadku kursu waluty. Transakcje oparte są na parach walutowych, w których wzrost jednej waluty zawsze oznacza spadek tej drugiej. Przykładowo transakcje na parze EUR/USD, w której EUR jest walutą bazową, a USD walutą kwotowaną, może polegać na otwarciu pozycji długiej (oznacza to, że przewidujemy wzrost euro i spadek dolara) lub zajęcie pozycji krótkiej (chcemy zarobić na spadku euro i wzroście dolara).

Mechanizm dźwigni finansowej

Na rynku Forex operuje się jednostką transakcyjną o nazwie lot (dla danej pary 1 lot oznacza 100 000 jednostek waluty bazowej), natomiast zmiany kursów wyraża się w pipsach. Do rozpoczęcia handlu walutami nie jest potrzebny duży kapitał, ponieważ na Forex stosowana jest tzw. dźwignia finansowa, która pozwala na otwarcie pozycji o wartości przekraczającej zainwestowany kapitał (czyli wpłacony depozyt zabezpieczający). Przykładowo przy dźwigni 1:100 za zainwestowane 100 USD można otworzyć pozycję o wartości 10 000 USD. Dzięki temu zmiana wartości kursu o zaledwie 1% może oznaczać nawet 100% zmiany wartości depozytu. Dźwignia finansowa zwielokrotnia więc zyski, ale również straty, które mogą pojawić się w każdym momencie, jeśli kurs podąży nie w tym kierunku, co przewidywał inwestor.

Jak handlować, by zarobić?

Handel walutami na rynku Forex ma charakter spekulacyjny i obarczony jest wysokim ryzykiem. Przewidywanie zmian kursów walut jest bardzo trudne, ponieważ na ich kształtowanie się wpływa szereg różnych czynników, które trader powinien nauczyć się rozpoznawać i właściwie je interpretować. Doświadczeni traderzy nieustannie śledzą informacje płynące z rynku (przede wszystkim dane makroekonomiczne i polityczne, ale także plotki i pogłoski) i dokonują skomplikowanej analizy technicznej trendów na wykresach. To pozwala im przewidzieć reakcje rynku i określić strategię gry minimalizującej ryzyko oraz zwiększającej szanse na zyski.

Kluczem do osiągnięcia sukcesu w inwestowaniu na rynku Forex jest zdobycie odpowiedniej wiedzy oraz ciężka praca, polegająca na nieustannej ocenie ryzyka i zarządzaniu nim. Niezwykle ważna jest umiejętność stosowania dźwigni finansowej oraz narzędzi ograniczających ryzyko (stop-lossy). Decydując się na inwestowanie na rynku walutowym, warto także odpowiednio wybrać platformę do zawierania transakcji. Dobrze, jeśli oferuje ona bezpłatne konto demo do zapoznania się z jej działaniem, a także udostępnia narzędzia do monitorowania rynku (dane rynkowe, analizy techniczne, komentarze ekspertów) oraz kursy z inwestowania.

Według NIK w latach 2012-2015 aż 80% polskich uczestników rynku Forex poniosło straty [1]. Z drugiej strony oznacza to, że 20% osiągnęło zyski. Aby znaleźć się w tym ekskluzywnym gronie, warto dobrze przygotować się do handlu walutami i oprócz pieniędzy, zainwestować sporo czasu w edukację i zdobywanie doświadczenia.