Fundusze skorzystają na amerykańskiej hossie

Fundusze skorzystają na amerykańskiej hossie Sergey Nivens - Fotolia

Fundusze zarządzane przez instytucje zagraniczne spisują się lepiej niż kierowane przez firmy polskie.

Hossa na amerykańskim rynku akcji trwa już ponad dwa lata, a dokładniej od października 2011 r., kiedy to indeks największych amerykańskich spółek S&P500 znalazł się na poziomie 1074 pkt. Od tamtej pory poszedł w górę o 67,4 proc. Od 14 listopada 2012 r. do 15 listopada br. indeks ten wzrósł o 32,7 proc. - do 1798 pkt. Niemal wszyscy analitycy są zgodni, że jest to efekt programów wprowadzanych w życie od kilku lat przez Rezerwę Federalną polegających – w uproszczeniu mówiąc – na „pompowaniu” na rynek miliardów dolarów. Poprawiają się także warunki na amerykańskim rynku pracy oraz sytuacja przedsiębiorstw.

Czy polski inwestor może korzystać na tym, co dzieje się na giełdzie za oceanem?

Oczywiście, nawet na kilka sposobów. Najprostszymi i najbardziej dostępnymi są fundusze zarządzane przez polskie firmy inwestycyjne (TFI). Obecnie na rynku istnieją 4 fundusze polskie inwestujące w akcje amerykańskich spółek pośrednio lub bezpośrednio. W ciągu ostatniego roku najlepiej spisał się ING Spółek Dywidendowych, który zarobił 31,9 proc., a więc niemal tyle, co indeks S&P500. Ma on również wynik lepszy od konkurentów w okresie 3-letnim (44,9 proc.).

Podobne artykuły:

Obok funduszu Amplico Akcji Amerykańskich, ma także najniższą opłatę za zarządzanie (2,5 proc. od średniorocznej wartości aktywów). W ciągu ostatnich 12 miesięcy polskie fundusze tego rodzaju zarobiły średnio 24 proc., czyli znalazły się 8,7 pkt. proc. poniżej rynku akcji.

Tabela sxc.hu


Lepiej od rynku zachowały się za to fundusze denominowane w USD zarządzane przez zagraniczne firmy inwestycyjne. Podczas gdy S&P500 w ciągu ostatnich 12 miesięcy poszedł w górę o wspomniane 32,7 proc., średnia stopa zwrotu dla tego rodzaju funduszy wyniosła 35 proc. Najlepszy z całej stawki okazał się Nordea 1 North American All Cap Fund (42,7 proc.), najgorszy HSBC US Equity (28 proc.). W perspektywie pięcioletniej najwyższą stopą zwrotu może pochwalić się fundusz Franklin US Small-Mid Cap Growth (154,4 proc., czyli 20,5 proc. średniorocznie).

Tabela sxc.hu

Fundusze w euro radziły sobie dobrze

Zagraniczne fundusze denominowane w euro poradziły sobie niewiele gorzej – w ciągu ostatniego roku uzyskały średnią stopę zwrotu 31,5 proc. Najlepszy wynik pokazał BlackRock US Basic Value (39,3 proc.), najgorszy – Raiffeisen US Akcje (24,2 proc.).

Tabela sxc.hu


Podobne artykuły:


Należy pamiętać, że zagraniczne fundusze niemal zawsze pobierają za zarządzanie mniej niż polskie (zazwyczaj 1,5-2,5 proc. średniorocznej wartości aktywów). Są jednak dostępne tylko w wybranych domach maklerskich, działach private banking oraz na specjalnych platformach inwestycyjnych (m.in. platforma funduszowa mBanku), a pierwsza minimalna wpłata jest zazwyczaj o wiele wyższa niż w przypadku polskich i wynosi około 4-5 tys. zł. By rozpocząć inwestowanie za pośrednictwem polskich funduszy akcji amerykańskich wystarczy nawet tylko 100 zł (PKO Akcji Rynku Amerykańskiego).

Kancelaria Prawna Skarbiec Kinga Stachowiak