Gdy szef Ciebie obserwuje

Gdy szef Ciebie obserwuje nf.pl

Obecnie pracodawcy coraz częściej stosują zaawansowane technicznie metody sprawdzania, czym naprawdę zajmują się ich pracownicy w godzinach pracy. Na terenie zakładu instalowane są kamery, rozmowy telefoniczne bywają nagrywane, a w komputerach instaluje się oprogramowanie umożliwiające sprawdzenie, nad czym akurat pracuje dany pracownik, jak często używa klawiatury lub myszki, czy korzysta z poczty elektronicznej i jakie strony przegląda w internecie. Istnieją nawet czujniki montowane w krzesłach pracowników, które wskazują, ile czasu spędzili oni przy stanowiskach pracy, Wszystkie te metody inwigilacji są kosztowne, ale na ogół pracodawcom opłaca się ich stosowanie. Pracownicy często oburzają się, że są w ten sposób sprawdzani, niemal podglądani. Warto jednak pamiętać, że monitoring w pracy jest legalny. Pracodawca ma prawo kontrolować poczynania swoich podwładnych w czasie wykonywania przez nich ich obowiązków służbowych. Do instalacji s kamer czy sprawdzającego I oprogramowania komputerowego nie jest więc potrzebna zgoda pracowników. Muszą oni jednak być powiadomieni o tym, że są monitorowani. Informacja ta powinna zostać im przekazana w sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakładzie, np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń czy skierowanie do pracowników zawiadomień. Pracodawca musi poinformować pracowników, jaką metodę monitoringu ma zamiar stosować, oraz ustalić jej reguły. Nie ma jednak obowiązku np. informować pracowników, w których dokładnie miejscach założy kamery. Niedopuszczalne jest jedynie umieszczanie kamer w miejscach takich, jak toalety, łazienki, szatnie czy przebieralnie - a więc wszędzie tam, gdzie poprzez obserwację można naruszyć dobra osobiste pracowników.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów